Nội dung cập nhật đối với Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác (Tháng 10 năm 2018)

Như đã thông báo gần đây, Google sẽ cập nhật Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác để nghiêm cấm hành vi quảng cáo liên quan đến dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của nhà cung cấp bên thứ ba đối với các sản phẩm và dịch vụ phần cứng hoặc phần mềm dành cho người tiêu dùng. 

Ví dụ về các dịch vụ không được phép quảng cáo theo chính sách này bao gồm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ xa, trực tuyến và ngoại tuyến, chẳng hạn như khắc phục sự cố, hỗ trợ về tài khoản và mật khẩu, cũng như thiết lập phần mềm, do bên thứ ba cung cấp.


(Đăng vào tháng 9 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?