Aktualizacja zasad dotyczących innej działalności podlegającej ograniczeniom (październik 2018 r.)

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Google zaktualizuje zasady dotyczące innej działalności podlegającej ograniczeniom. Po tej zmianie zabronione będzie promowanie oferowanej przez dostawców zewnętrznych pomocy technicznej w zakresie konsumenckiego sprzętu lub oprogramowania. 

Przykłady usług, których nie będzie można reklamować zgodnie z nowymi zasadami, obejmują pomoc techniczną na odległość, online i offline, np. rozwiązywanie problemów, obsługę kont i haseł oraz konfigurację oprogramowania przez dostawców zewnętrznych.


(Opublikowano we wrześniu 2018 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?