Actualitzacions en la política d'altres empreses restringides (octubre de 2018)

Tal com vam anunciar fa poc, Google actualitzarà la política d'altres empreses restringides per prohibir la promoció d'assistència tècnica proporcionada per proveïdors externs en relació a productes i servies de maquinari o programari per a consumidors. 

Aquests són alguns exemples dels serveis que no es poden anunciar segons el que estableix aquesta política: assistència tècnica de manera remota, en línia o sense connexió (com ara la resolució de problemes), configuració de programari i assistència sobre comptes i contrasenyes, si ho proporcionen proveïdors externs.


(Publicat el setembre de 2018)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?