Актуализация на правилата за други ограничени бизнеси (октомври 2018 г.)

Както обявихме наскоро, Google ще актуализира правилата за други ограничени бизнеси, за да забрани популяризирането на техническа поддръжка от доставчици трети страни на продукти и услуги за потребителски хардуер или софтуер. 

Примерите за услуги, които не могат да се рекламират съгласно тези правила от доставчици трети страни, включват дистанционна, онлайн и офлайн техническа поддръжка, като например отстраняване на неизправности, поддръжка на профили и пароли и настройка на софтуер.


(Публикувано през септември 2018 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?