Актуализация на правилата за други ограничени бизнеси (октомври 2018 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Както обявихме наскоро, Google ще актуализира правилата за други ограничени бизнеси, за да забрани популяризирането на техническа поддръжка от доставчици трети страни на продукти и услуги за потребителски хардуер или софтуер. 

Примерите за услуги, които не могат да се рекламират съгласно тези правила от доставчици трети страни, включват дистанционна, онлайн и офлайн техническа поддръжка, като например отстраняване на неизправности, поддръжка на профили и пароли и настройка на софтуер.


(Публикувано през септември 2018 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню