Актуализация на изискванията за витринни реклами в Пазаруване (октомври 2018 г.)

От 1 октомври 2018 г. вече няма да се допуска заглавните или разгъващите се изображения във витринните реклами в Пазаруване да съдържат логотипи или девизи с наслагване или друг насложен текст. Правилата във връзка с изискванията за витринни реклами в Пазаруване ще бъдат актуализирани, за да отразят промяната.


(Публикувано през август 2018 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?