Актуализация на изискванията за витринни реклами в Пазаруване (октомври 2018 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

От 1 октомври 2018 г. вече няма да се допуска заглавните или разгъващите се изображения във витринните реклами за Пазаруване да съдържат логотипи или девизи с наслагване или друг насложен текст. Правилата във връзка с изискванията за витринни реклами за Пазаруване ще бъдат актуализирани, за да отразят промяната.


(Публикувано през август 2018 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?