Aktualizácia pravidiel pre klamlivé informácie (august 2018)

Dňa 3. augusta 2018 spoločnosť Google aktualizovala stránku pravidiel pre klamlivé informácie na objasnenie pravidiel pre neprijateľné obchodné praktiky. 

(Uverejnené v auguste 2018)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?