Aktualizacja zasad związanych z przedstawianiem nieprawdziwych informacji (sierpień 2018 r.)

3 sierpnia 2018 r. Google zaktualizuje stronę zasad związanych z przedstawianiem nieprawdziwych informacji, by wyjaśnić zasady dotyczące niedopuszczalnych sposobów prowadzenia działalności. 

(Opublikowano w sierpniu 2018 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?