Actualització de la política sobre falsejament d'informació (agost de 2018)

El 3 d'agost de 2018, Google modificarà la pàgina de la política sobre falsejament d'informació per aclarir alguns aspectes de la política "Pràctiques empresarials inacceptables". 

(Publicat l'agost de 2018)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?