Актуализация на правилата за подвеждащо представяне (август 2018 г.)

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

На 3 август 2018 г. Google ще актуализира страницата с правилата за подвеждащо представяне, за да изясни правилата за неприемливи бизнес практики. 

(Публикувано през август 2018 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?