Актуализация на правилата за подвеждащо представяне (август 2018 г.)

На 3 август 2018 г. Google ще актуализира страницата с правилата за подвеждащо представяне, за да изясни правилата за неприемливи бизнес практики. 

(Публикувано през август 2018 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?