Nội dung cập nhật đối với Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác (Tháng 8 năm 2018)

Như đã thông báo từ trước, Google sẽ yêu cầu các doanh nghiệp bán lại vé sự kiện đã được chứng nhận phải cung cấp mệnh giá vé cùng với giá bán ra của mình bằng cùng một đơn vị tiền tệ. 

Google sẽ gửi thông báo trước khi yêu cầu này có hiệu lực. Trong thời gian chờ đợi, hãy xem các yêu cầu chi tiết dưới đây: 

  • Mệnh giá là giá gốc của vé bán ra (không bao gồm thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào). Nhà quảng cáo có thể sử dụng mệnh giá do doanh nghiệp bán vé cung cấp. 
  • Nếu không biết hoặc không thể xác minh mệnh giá vé, doanh nghiệp bán lại vé có thể đưa ra một mệnh giá ước tính phù hợp nhất. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải thông báo cho người tiêu dùng rằng đây là mệnh giá ước tính phù hợp nhất. Ví dụ: nếu bạn bán lại vé mà ban đầu là vé miễn phí (vé tặng có giá $0 hoặc đơn vị tiền tệ tương đương), người tiêu dùng mua vé phải được thông báo rằng vé đó có mệnh giá ước tính là $0.
  • Mệnh giá vé phải xuất hiện trong phần thông tin chi tiết về thuế/phí trong quá trình thanh toán và phải có kích thước phông chữ bằng hoặc lớn hơn kích thước phông chữ của phần lớn văn bản trong quá trình thanh toán. 

(Thời gian đăng: tháng 8 năm 2018) 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?