Aktualizácia pravidiel pre iné obmedzené typy podnikania (júl 2018)

Ako už bolo predtým oznámené, spoločnosť Google bude od certifikovaných predajcov vstupeniek na podujatia vyžadovať, aby spolu so svojou cenou uverejňovali aj nominálnu hodnotu vstupeniek v tej istej mene. 

Spoločnosť Google vopred oznámi, kedy táto požiadavka nadobudne účinnosť. Medzitým sa môžete oboznámiť s podrobnosťami tejto požiadavky: 

  • Nominálna hodnota je pôvodná cena, za ktorú sa vstupenka predáva (bez akýchkoľvek dodatočných servisných poplatkov). Inzerenti môžu použiť predajcom poskytnuté nominálne hodnoty vstupeniek. 
  • Ak predajca nepozná alebo nedokáže určiť nominálnu hodnotu vstupenky, považuje sa za prijateľné uvedenie čo najpresnejšieho odhadu. V prípade uvádzania odhadu však spotrebitelia musia byť upozornení, že ide o čo najpresnejší odhad. Ak napríklad predávate vstupenku, ktorá pôvodne bola čestnou vstupenkou (bola darovaná), spotrebiteľ kupujúci vstupenku musí byť informovaný, že odhadovaná nominálna hodnota vstupenky je 0 USD alebo ekvivalentná suma v zodpovedajúcej mene.
  • Nominálna hodnota musí byť uvedená v rozpise daní a poplatkov v rámci procesu dokončenia nákupu a musí byť uvedená písmom s veľkosťou rovnakou alebo väčšou ako veľkosť písma väčšiny textu použitého pri spracovaní nákupu. 

(Uverejnené v júli 2018) 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?