Aktualizacja zasad dotyczących innej działalności podlegającej ograniczeniom (lipiec 2018 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Jak już informowaliśmy, Google będzie wymagać, by sprzedawcy przedstawiali nominalną cenę biletów wraz z ceną odsprzedaży w tej samej walucie. 

Google poinformuje o tych wymaganiach na miesiąc przed ich wejściem w życie. Teraz przedstawiamy szczegółowe zasady: 

  • Wartość nominalna to pierwotna cena, za którą bilet został sprzedany (z wyłączeniem wszelkich dodatkowych opłat za usługi). Reklamodawcy mogą podać wartość nominalną biletów wskazaną przez pierwotnych sprzedawców. 
  • Jeśli sprzedawca nie zna lub nie może określić wartości nominalnej biletu, dopuszczalne jest podanie wartości szacunkowej. W takich sytuacjach konsumenci muszą zostać powiadomieni o tym, że podana wartość jest wartością szacunkową. Jeśli na przykład odsprzedajesz bilet uzyskany bezpłatnie (jako podarunek), nabywca biletu musi zostać poinformowany o tym, że nominalna wartość tego biletu wynosi 0 zł.
  • Wartość nominalną należy podać w momencie zakupu wraz z zestawieniem podatków i opłat, a wykorzystana w tym celu czcionka musi mieć co najmniej taki sam rozmiar jak w większości tekstu wyświetlanego w momencie zakupu. 

(Opublikowano w lipcu 2018 r.) 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne