Ενημέρωση της Πολιτικής για άλλες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς (Ιούλιος 2018)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Google θα απαιτεί από τους πιστοποιημένους μεταπωλητές εισιτηρίων εκδηλώσεων να αναφέρουν τόσο την ονομαστική αξία των εισιτηρίων όσο και την τιμή μεταπώλησης (στο ίδιο νόμισμα). 

Η Google θα ειδοποιήσει σχετικά εκ των προτέρων, πριν τεθεί σε ισχύ αυτή η απαίτηση. Στο μεταξύ, ακολουθούν αναλυτικά οι απαιτήσεις: 

  • Η ονομαστική αξία είναι η αρχική τιμή πώλησης του εισιτηρίου (χωρίς τυχόν χρεώσεις υπηρεσιών). Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν για τα εισιτήρια τις ονομαστικές αξίες που παρέχονται από τον μεταπωλητή. 
  • Αν ο μεταπωλητής δεν γνωρίζει ή δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει την ονομαστική αξία του εισιτηρίου, είναι αποδεκτό να αναφέρει μια αξία κατά την καλύτερη δυνατή εκτίμησή του. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου η αξία αποτελεί την καλύτερη δυνατή εκτίμηση, οι πελάτες πρέπει να ειδοποιούνται σχετικά. Για παράδειγμα, αν μεταπωλείτε ένα εισιτήριο το οποίο αρχικά ήταν δωρεάν (ως δώρο στην τιμή των 0 € ή σε ισοδύναμο νόμισμα), ο πελάτης που αγοράζει το εισιτήριο πρέπει να ενημερωθεί ότι το εισιτήριο έχει εκτιμώμενη ονοματική αξία 0 €.
  • Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς, η ονομαστική αξία πρέπει να αναφέρεται στο πλαίσιο της ανάλυσης φόρων/προμηθειών, ενώ το μέγεθος της γραμματοσειράς πρέπει να είναι ίδιο με αυτό του μεγαλύτερου μέρους του κειμένου ή μεγαλύτερο. 

(Δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2018) 

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού