Актуализация на правилата за други ограничени бизнеси (юли 2018 г.)

Както бе обявено по-рано, Google ще изисква сертифицираните дистрибутори на билети за събития да предоставят номиналната стойност на билетите заедно с дистрибуторската цена, в една и съща валута. 

Преди това изискване да влезе в сила, Google ще изпрати предизвестие. Междувременно по-долу са посочени подробните изисквания: 

  • Номиналната стойност е първоначалната цена, за която билетът е бил продаден (като изключим всякакви допълнителни такси за обслужване). Рекламодателите може да използват предоставените от дистрибуторите номинални стойности за билетите. 
  • Ако дистрибуторът не знае или не може да установи номиналната стойност на билета, приемливо е да се представи най-доброто предположение за прогноза. Потребителите обаче трябва да бъдат уведомени за това. Ако например препродавате билет, който първоначално е бил безплатен (подарен за 0 щ.д. или валутния еквивалент), потребителят, закупуващ билета, трябва да бъде информиран, че предполагаемата му номинална стойност е от 0 щ.д.
  • Номиналната стойност трябва да се представи като част от разбивката на данъците и таксите в процеса на плащане и да бъде с размер на шрифта, еднакъв или по-голям от този на по-голямата част от текста в процеса на плащане. 

(Публикувано през юли 2018 г.) 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?