Cập nhật đối với Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác (Tháng 7 năm 2018)

Như đã thông báo từ trước, Google sẽ cập nhật Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác để nghiêm cấm hành vi quảng cáo về dịch vụ bảo lãnh tại ngoại trên Google Ads. Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu. Chính sách Google Ads sẽ được cập nhật vào tháng 7 năm 2018. Sau khi Google cập nhật chính sách này, bạn sẽ không còn được phép quảng cáo về dịch vụ bảo lãnh tại ngoại. 

Dưới đây là một số ví dụ về các dịch vụ bảo lãnh tại ngoại sẽ bị nghiêm cấm theo chính sách mới này:

  • Đại lý bảo lãnh tại ngoại, người săn tiền thưởng, người đứng ra bảo lãnh tại ngoại
  • Dịch vụ hỗ trợ tài chính để bảo lãnh tại ngoại

Chính sách mới này sẽ không ảnh hưởng đến việc quảng cáo các dịch vụ pháp lý hoặc đại diện pháp lý.  

(Đăng vào tháng 5 năm 2018)
 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?