Uppdatering av policyn för övriga begränsade verksamheter (juli 2018)

Som vi har meddelat tidigare kommer Google att uppdatera policyn för övriga begränsade verksamheter för att förbjuda annonsering om borgensrelaterade tjänster på Google Ads. Denna policy gäller i hela världen. Google Ads-policyn uppdateras i juli 2018. Efter policyuppdateringen är det inte längre tillåtet att annonsera om borgensrelaterade tjänster. 

Nedan följer några exempel på borgensrelaterade tjänster som förbjuds enligt den nya policyn:

  • näringsidkare som erbjuder kommersiella tjänster för borgen som säkerhet vid rättegång, prisjägare, s.k. bail bondsmen som tillhandahåller borgensrelaterade tjänster
  • finansiering av borgen

Marknadsföring av juridiska tjänster och juridiska ombud påverkas inte.  

(upplagt i maj 2018)
 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?