Aktualizácia pravidiel pre iné obmedzené typy podnikania (júl 2018)

Ako sme už avizovali, spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre iné obmedzené typy podnikania, aby zakázala reklamu na poskytovanie kaucií v službe Google Ads. Tieto pravidlá budú platiť globálne. Príslušné pravidlá služby Google Ads budú aktualizované v júli 2018. Po tejto aktualizácii pravidiel už reklamy na poskytovanie kaucií nebudú povolené. 

Uvádzame niekoľko príkladov poskytovania kaucií, ktoré bude podľa týchto nových pravidiel zakázané:

  • agentúry zaisťujúce prepustenie na kauciu, lovci ľudí, ručitelia kaucií;
  • financovanie kaucií.

Reklama na právne služby alebo právne zastupovanie nebude touto zmenou ovplyvnená.  

(Uverejnené v máji 2018)
 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?