Cập nhật đối với Chính sách về nội dung xuyên tạc (tháng 5 năm 2018)

Chính sách Google Ads về Nội dung xuyên tạc sẽ cập nhật vào tháng 5 năm 2018. Chính sách này sẽ bổ sung thêm các ví dụ về nội dung gây hiểu lầm trong mục "Sử dụng những nội dung tuyên bố sai lệch hoặc nội dung tuyên bố dụ dỗ người dùng bằng cách đưa ra một kết quả không chắc sẽ xảy ra (ngay cả khi kết quả này có thể xảy ra) như là kết quả mà người dùng có thể mong đợi". 

(Đăng vào tháng 5 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?