Uppdatering av policyn för felaktig framställning (maj 2018)

Google Ads-policyn för felaktig framställning uppdateras i maj 2018. Fler exempel på vilseledande innehåll kommer att läggas till i avsnittet ”Falska påståenden eller löften om ett osannolikt (om än möjligt) resultat” i policyn. 

(upplagt i maj 2018)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?