Aktualizacja zasad związanych z przedstawianiem nieprawdziwych informacji (maj 2018 r.)

Zasady Google Ads związane z przedstawianiem nieprawdziwych informacji zostaną zaktualizowane w maju 2018 r. Dodatkowe przykłady treści wprowadzających w błąd zostaną zamieszczone w sekcji „Używanie fałszywych twierdzeń lub twierdzeń, które kuszą użytkownika obietnicą nieprawdopodobnych wyników (nawet jeśli takie wyniki są możliwe)”. 

(Opublikowano w maju 2018 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?