Tehlikeli ürün veya hizmetler politikasındaki güncellemeler (Haziran 2018)

Tehlikeli ürün veya hizmetlerle ilgili Google Ads politikası Haziran 2018'de güncellenecektir. Politika güncellendikten sonra, bir silahı daha etkili hale getiren parçaların reklamının yapılmasına izin verilmeyecektir. Ayrıca, silah politikamızın kapsamına giren ürünlerin (silah, mühimmat, patlayıcı ve silah parçalarının üç boyutlu baskısı için tanıtılan kılavuz, yazılım veya ekipmanlar dahil) montajı, geliştirilmesi veya edinilmesiyle ilgili talimat içeriklerinin reklamlarına da artık izin verilmeyecektir. 

Güncel politika Haziran ayında yürürlüğe girdikten sonra Tehlikeli ürün veya hizmetler sayfasından daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

(Yayınlanma tarihi: Mayıs 2018)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?