Aktualizácia pravidiel pre nebezpečné produkty alebo služby (jún 2018)

Pravidlá služby Google Ads pre nebezpečné produkty alebo služby budú v júni 2018 aktualizované. Po tejto aktualizácii pravidiel už nebudú povolené reklamy na súčiastky, ktoré zlepšujú funkciu strelnej zbrane. Okrem toho už nebudú povolené reklamy na inštruktážny obsah týkajúci sa montáže, zlepšovania či získavania položiek, na ktoré sa vzťahujú naše pravidlá pre zbrane, vrátane sprievodcov, softvéru alebo vybavenia propagovaného na účely 3D tlače zbraní, munície, výbušnín a súčastí zbraní. 

Ďalšie podrobnosti budú na stránke Nebezpečné produkty alebo služby sprístupnené v júni, keď nadobudnú účinnosť aktualizované pravidlá. 

(Uverejnené v máji 2018)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?