Modificació de la política sobre productes o serveis perillosos (juny de 2018)

El juny de 2018, la política de Google Ads sobre productes o serveis perillosos es modificarà. A partir de llavors, no s'admetran anuncis relatius a peces que millorin el funcionament d'una arma. Tampoc no s'admetran anuncis relacionats amb contingut formatiu sobre el muntatge, la millora o l'adquisició dels elements compresos en la nostra política sobre armes, com ara les guies, el programari o l'equipament que promoguin la impressió en 3D d'armes, munició, explosius i peces d'armes. 

Quan, al mes de juny, es publiqui la política modificada, hi haurà informació més detallada a la pàgina Productes o serveis perillosos

(Publicat el maig de 2018)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?