Nội dung cập nhật chính sách Nội dung không phù hợp (tháng 5 năm 2018)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Chính sách Google Ads về Nội dung không phù hợp sẽ được cập nhật vào tháng 5 năm 2018. Chính sách này sẽ được bổ sung thêm ví dụ cho "Nội dung quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt một cá nhân hoặc một nhóm các cá nhân".
 

(Đăng vào tháng 5 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?