Nội dung cập nhật chính sách Nội dung không phù hợp (tháng 5 năm 2018)

Chính sách Google Ads về Nội dung không phù hợp sẽ được cập nhật vào tháng 5 năm 2018. Chính sách này sẽ được bổ sung thêm ví dụ cho "Nội dung quấy rối, hăm dọa hoặc bắt nạt một cá nhân hoặc một nhóm các cá nhân".
 

(Đăng vào tháng 5 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?