Uygunsuz içerik politikasında güncelleme (Mayıs 2018)

Uygunsuz içerikle ilgili Google Ads politikası Mayıs 2018'de güncellenecektir. Politikada yer alan "Bir birey veya gruba karşı taciz, gözdağı veya zorbalık barındıran içerik" örneklerine yenileri eklenecektir.
 

(Yayınlanma tarihi: Mayıs 2018)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?