Neatbilstoša satura politikas atjauninājums (2018. gada maijs)

2018. gada maijā tiks mainīta Google Ads politika par neatbilstošu saturu. Draudu, uzmākšanās vai citu personu vai personu grupu iebiedēšanas satura piemēri tiks papildināti un pievienoti politikai.
 

(Publicēts 2018. gada maijā)

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?