Nội dung dành cho người lớn: Nguy hiểm đối với trẻ em (tháng 5 năm 2018)

Chính sách Google Ads về Nội dung dành cho người lớn sẽ thay đổi vào tháng 5 năm 2018. Chính sách này sẽ thay đổi để làm rõ việc nghiêm cấm nội dung gây hiểu lầm cho người xem bằng cách hiển thị nội dung có vẻ như phù hợp cho đối tượng chung, nhưng lại chứa các chủ đề tình dục hoặc nội dung khiêu dâm. Thay đổi sẽ có hiệu lực ở tất cả các quốc gia. Sau khi chính sách mới có hiệu lực, Chính sách về nội dung dành cho người lớn sẽ được cập nhật để phản ánh thay đổi này.

(Đăng vào tháng 4 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?