Barnförbjudet innehåll: Faror för barn (maj 2018)

I maj 2018 ändrar vi Google Ads-policyn om barnförbjudet innehåll. Ändringarna i policyn ska förtydliga att innehåll som är vilseledande och får användarna att tro att innehållet är lämpligt för alla åldrar, men egentligen innehåller sexuella teman eller obscent material, är förbjudet. Ändringen gäller i alla länder. När den nya policyn har börjat gälla uppdateras policyn om barnförbjudet innehåll så att den återspeglar ändringen.

(Upplagt i april 2018)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?