Obsah pre dospelých: ohrozenie detí (máj 2018)

V máji 2018 dôjde k zmene pravidiel služby Google Ads týkajúcich sa obsahu pre dospelých. Tieto pravidlá sa zmenia tak, aby v nich bolo uvedené, že nepovoľujeme obsah, ktorý zavádza používateľov tým, že sa javí ako obsah vhodný pre širokú verejnosť, no zahŕňa sexuálne témy alebo obscénne prvky. Zmena sa bude vzťahovať na všetky krajiny. Keď nové pravidlá nadobudnú účinnosť, pravidlá týkajúce sa obsahu pre dospelých sa aktualizujú v súlade s touto zmenou.

(Uverejnené v apríli 2018)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?