Contingut per a adults: integritat dels menors (maig de 2018)

El maig de 2018, la política de Google Ads sobre contingut per a adults es modificarà per aclarir que es prohibeix el contingut aparentment adequat per a tots els públics, però que en realitat inclou temes de caràcter sexual o contingut obscè i, per tant, enganya els espectadors. La modificació s'aplicarà a tots els països. Un cop entri en vigor la política nova, se n'actualitzarà el text per reflectir aquest canvi.

(Publicat l'abril de 2018)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?