Adult content: Child endangerment (май 2018 г.)

Правилата на Google Ads за съдържанието за пълнолетни ще се променят през май 2018 г. Променяме правилата, за да поясним, че съдържанието, което подвежда зрителите като привидно подходящо за широката аудитория, но включва сексуални теми или нецензурно съдържание, е забранено. Промяната ще важи за всички държави. Промяната ще бъде отразена в правилата за съдържанието за пълнолетни след влизането й в сила.

(Публикувано през април 2018 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?