Giới thiệu về việc xác minh cho quảng cáo bầu cử và quan điểm chính trị trong quảng cáo được cá nhân hóa tại Hoa Kỳ

Google yêu cầu thực hiện xác minh đối với các nhà quảng cáo muốn chạy quảng cáo bầu cử hoặc sử dụng quan điểm chính trị trong quảng cáo được cá nhân hóa ở Hoa Kỳ. Việc xác minh này là bắt buộc đối với tất cả các định dạng và phần mở rộng quảng cáo, cũng như tất cả các tính năng quảng cáo được cá nhân hóa.

Các nhà quảng cáo có thể bắt đầu đăng ký xác minh từ ngày 31 tháng 5 năm 2018. Quy trình đăng ký có thể cần hai bước và mất tối đa 3-5 ngày làm việc. Hãy xem các điều kiện để được xác minh dưới đây để biết thêm chi tiết.

Lưu ý quan trọng về thông báo công khai trong quảng cáo

Quảng cáo bầu cử: Google yêu cầu tất cả các quảng cáo bầu cử phải có thông báo công khai về việc ai trả tiền cho quảng cáo. Đối với hầu hết các định dạng quảng cáo, Google sẽ tự động tạo thông báo công khai "Bên chi trả" dựa vào thông tin được cung cấp trong quá trình xác minh. Người dùng xem quảng cáo sẽ nhìn thấy thông báo công khai gồm tên của pháp nhân đã trả tiền cho quảng cáo.

Thông báo công khai này sẽ xuất hiện như thế nào trong các định dạng quảng cáo khác nhau 

 • Trên Google Tìm kiếm và Mạng đối tác tìm kiếm, thông tin công khai sẽ xuất hiện trực tiếp trong quảng cáo
 • Trên YouTube, thông tin công khai sẽ xuất hiện trong mục “Tại sao có quảng cáo này?”. Bạn có thể truy cập mục này thông qua biểu tượng thông tin Info icon hoặc biểu tượng dấu 3 chấm 
 • Trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo hiển thị, thông báo công khai sẽ xuất hiện trong mục “Tại sao có quảng cáo này?”. Bạn có thể truy cập vào mục này thông qua biểu tượng Lựa chọn quảng cáo Biểu tượng Lựa chọn quảng cáo

Đối với một số định dạng và tính năng quảng cáo, trách nhiệm của nhà quảng cáo là hiển thị thông tin công bố trong quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ. Tìm hiểu thêm về chính sách.

Để tăng tính minh bạch cho người dùng, Google cũng sẽ xuất bản báo cáo về tính minh bạch trong Quảng cáo chính trị và thư viện quảng cáo chính trị chứa dữ liệu về các nguồn tài trợ cho quảng cáo bầu cử, số tiền chi tiêu cũng như những thông tin khác.

Quảng cáo khác: Đối với các quảng cáo bạn chạy không phải là quảng cáo bầu cử, hầu hết các định dạng quảng cáo sẽ có thông tin công bố dựa vào thông tin được cung cấp trong quá trình xác minh quảng cáo bầu cử. Điều này có nghĩa là tên của bạn hoặc tên của tổ chức hay doanh nghiệp mà bạn đại diện và quốc gia của bạn sẽ xuất hiện trong thông tin công bố mà Google tự động tạo. Hãy tìm hiểu thêm về Sự minh bạch và thông tin công bố của nhà quảng cáo.

Điều kiện để được xác minh

Bạn có thể yêu cầu xác minh để chạy quảng cáo bầu cử hoặc sử dụng quan điểm chính trị trong quảng cáo được cá nhân hóa với tư cách là một tổ chức hoặc cá nhân.

 • Bạn là tổ chức nếu là một ủy ban chính trị, tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp hoặc một pháp nhân khác. Nếu cần được xác minh với tư cách một tổ chức, thì bạn phải chọn “Doanh nghiệp” làm “Loại tài khoản” cho hồ sơ thanh toán Google Ads của mình. 
 • Bạn là cá nhân nếu không đáp ứng các tiêu chí để được xác minh với tư cách là một tổ chức. Nếu cần được xác minh dưới tư cách một cá nhân, thì bạn phải chọn “Cá nhân” làm “Loại tài khoản” cho hồ sơ thanh toán Google Ads của mình. 
Bạn có thể kiểm tra thông tin về “Loại tài khoản” trong hồ sơ thanh toán Google Ads thông qua trang “Cài đặt” cho mục “Lập hóa đơn và thanh toán”. Xin lưu ý rằng bạn không thể chỉnh sửa “Loại tài khoản”. Nếu “Loại tài khoản” của bạn là “Cá nhân” nhưng bạn cần xác minh với tư cách một tổ chức hoặc ngược lại, thì bạn nên tạo một tài khoản Google Ads mới với tùy chọn cài đặt “Loại tài khoản” phù hợp trước khi đăng ký xác minh.

Nếu bạn là đại lý hoặc người quản lý nhiều tài khoản Google Ads thì mỗi tài khoản cá nhân dự định chạy quảng cáo bầu cử sẽ cần phải đăng ký xác minh. Xin lưu ý rằng nhà quảng cáo phải xác minh với tư cách là nhà quảng cáo cuối chứ không phải là đại lý hay bên trung gian thay mặt cho nhà quảng cáo. Ví dụ: một đại lý quảng cáo thay mặt cho một đảng phái chính trị phải xác minh với tư cách là đảng phái chính trị đó.

Quy trình xác minh cho tổ chức 

Bạn phải là người đại diện được ủy quyền cho tổ chức để hoàn tất hai bước của quy trình xác minh này. Để trở thành người đại diện được ủy quyền, bạn cần phải là nhân viên chính thức của tổ chức hoặc là người đại diện của đại lý đại diện cho tổ chức, nếu có. Bạn cũng sẽ cần quyền truy cập vào tài khoản Google Ads của tổ chức.

Bước 1: Xác minh rằng bạn đủ điều kiện để chạy quảng cáo bầu cử

Trong biểu mẫu đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau, với tư cách là đại diện được ủy quyền:

 • Mã khách hàng Google Ads của bạn
 • Tên bạn
 • Mã Ủy ban bầu cử liên bang hợp lệ (Mã FEC) cho tổ chức hoặc số đăng ký của cơ quan bầu cử cấp tiểu bang hoặc số giấy tờ tùy thân (nếu có). Nếu không có mã FEC thì bạn có thể cung cấp Số đăng ký kinh doanh (EIN) liên bang hợp lệ của tổ chức, cùng với bản sao mẫu W-9 hoặc thư xác minh của IRS (CP 575).
 • Địa chỉ email:  Đây phải là địa chỉ email dùng cho thư mục điện tử FEC của tổ chức (nếu có) hoặc địa chỉ email của tổ chức.
 • Tên tổ chức: Tên tổ chức mà bạn cung cấp ở đây phải khớp chính xác với tên được liên kết với mã FEC hoặc EIN cung cấp ở trên, bao gồm cả mọi ký tự viết hoa hoặc dấu câu. Tên này cũng sẽ hiển thị trong phần thông tin công khai “Được chi trả bởi” của quảng cáo, cũng như trong báo cáo minh bạch về Quảng cáo bầu cử và thư viện quảng cáo bầu cử.
 • Địa chỉ của tổ chức: Địa chỉ này phải khớp với địa chỉ được liên kết của tổ chức khi đăng ký với FEC hoặc EIN 
 • Bằng chứng xác thực rằng bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân thường trú đã được luật pháp chấp nhận 
 • Bằng chứng xác thực rằng tổ chức xin xác minh có trụ sở tại Hoa Kỳ và được phép chạy quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp
 • Đồng ý với điều khoản về quảng cáo bầu cử của Google

Quy trình xác minh tư cách chạy quảng cáo bầu cử có thể mất tối đa 2 ngày làm việc.

Bước 2: Xác minh danh tính

Sau khi Google xác minh tư cách chạy quảng cáo bầu cử, bạn sẽ nhận được email và thông báo trong tài khoản (trong thanh màu đỏ ở đầu tài khoản Google Ads), trong đó hướng dẫn bạn thực hiện quy trình xác minh danh tính trong Google Ads.

Như đã lưu ý ở trên, bạn phải là người đại diện được ủy quyền của tổ chức để hoàn tất bước này.

Để xác minh, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

 • Tên tổ chức
 • Số đăng ký kinh doanh liên bang hợp lệ (EIN) của tổ chức
 • Địa chỉ của tổ chức: Địa chỉ này phải khớp với địa chỉ được liên kết của tổ chức khi đăng ký với EIN
 • Tên bạn 
 • Bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp của bạn (hộ chiếu Hoa Kỳ hiện tại, giấy tờ tùy thân cấp tiểu bang hoặc giấy phép lái xe)
 • Bằng chứng xác thực rằng bạn là công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân thường trú đã được luật pháp chấp nhận 
 • Bằng chứng xác thực rằng tổ chức đang yêu cầu xác minh có trụ sở tại Hoa Kỳ và được phép chạy quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp.
 • Đồng ý với điều khoản về quảng cáo bầu cử của Google

Quy trình xác minh cho cá nhân  

Bước 1: Xác minh rằng bạn đủ điều kiện để chạy quảng cáo bầu cử

Trong biểu mẫu đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

 • Mã khách hàng Google Ads của bạn
 • Tên: Tên này phải khớp chính xác với tên trong hồ sơ thanh toán Google Ads của bạn (bạn có thể xem trên trang “Cài đặt” cho mục “Lập hóa đơn và thanh toán”)
 • Mã Ủy ban bầu cử liên bang hợp lệ (Mã FEC), số đăng ký của cơ quan bầu cử cấp tiểu bang hoặc số giấy tờ tùy thân (nếu có). Nếu chưa có số đăng ký hoặc số giấy tờ tùy thân, thì bạn có thể cung cấp bản sao mẫu đăng ký của bạn. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi một đường liên kết đến trang đăng ký của bạn để đẩy nhanh quá trình xác minh
 • Địa chỉ: Nếu bạn đã nhập mã FEC, thì mã này phải khớp với địa chỉ được liên kết khi đăng ký với FEC
 • Bằng chứng xác thực rằng bạn là một công dân của Hoa Kỳ hoặc cư dân thường trú được luật pháp chấp nhận và được phép chạy quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp
 • Đồng ý với điều khoản về quảng cáo bầu cử của Google

Quy trình xác minh tư cách chạy quảng cáo bầu cử có thể mất tối đa 2 ngày làm việc.

Bước 2: Xác minh danh tính

Sau khi Google xác minh rằng bạn đủ tư cách chạy quảng cáo bầu cử, bạn sẽ nhận được email và thông báo trong tài khoản (trong thanh màu đỏ ở đầu Tài khoản Google Ads), trong đó hướng dẫn bạn thực hiện quy trình xác minh danh tính trong Google Ads.

Để xác minh, bạn sẽ cần cung cấp các thông tin sau trong Google Ads:

 • Tên: Tên mà bạn cung cấp ở đây phải khớp chính xác với tên trong hồ sơ thanh toán Google Ads của bạn (bạn có thể xem trên trang "Cài đặt" cho mục "Lập hóa đơn và thanh toán"). Tên này cũng sẽ xuất hiện trong phần thông tin công khai “Được chi trả bởi” của quảng cáo, cũng như trong báo cáo minh bạch về Quảng cáo bầu cử và thư viện quảng cáo bầu cử 
 • Ngày sinh 
 • Số an sinh xã hội
 • Địa chỉ: Địa chỉ này phải khớp chính xác với địa chỉ trong hồ sơ thanh toán của bạn (bạn có thể xem trên trang "Cài đặt" cho mục "Lập hóa đơn và thanh toán")
 • Bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp: Nếu giấy tờ tùy thân này không phải là hộ chiếu Hoa Kỳ hiện tại hoặc Thẻ thường trú — ví dụ: nếu đó là giấy tờ tùy thân cấp tiểu bang hoặc bằng lái xe — bạn cũng sẽ cần cung cấp một trong những giấy tờ chứng minh quyền công dân sau đây: 
  • Giấy khai sinh tại Hoa Kỳ
  • Báo cáo lãnh sự về việc sinh ở nước ngoài hoặc Giấy chứng sinh
  • Giấy chứng nhận nhập tịch
  • Giấy chứng nhận quốc tịch
Lưu ý: Nếu tên trên giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp không khớp với tên trong giấy tờ chứng minh quyền công dân của bạn, thì bạn cũng cần cung cấp bản sao của một trong các giấy tờ chứng minh việc đổi tên hợp pháp sau đây:
 • Giấy chứng nhận kết hôn
 • Quyết định ly hôn
 • Quyết định công nhận việc nhận con nuôi
 • Lệnh tòa
 • Bằng chứng xác thực rằng bạn là một công dân của Hoa Kỳ hoặc cư dân thường trú được luật pháp chấp nhận và được phép chạy quảng cáo bầu cử ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp
 • Đồng ý với điều khoản về quảng cáo bầu cử của Google

Cách đăng ký xác minh

Bạn có thể đăng ký xác minh bằng cách sử dụng biểu mẫu đăng ký này. Bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành các bước nêu chi tiết ở trên cho tổ chức hoặc cá nhân.

Google sẽ xem xét đơn đăng ký và gửi thông báo qua email về trạng thái xác minh của bạn trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc.

Lưu ý

 • Vì thông tin trong hồ sơ thanh toán Google Ads sẽ được dùng để xác minh, nên trong trường hợp thay đổi hồ sơ thanh toán trong Google Ads, bạn sẽ cần phải hoàn tất quy trình xác minh danh tính một lần nữa. Bạn sẽ nhận được thông báo trong tài khoản khi cần phải thực hiện quy trình xác minh này.
 • Nếu phát hiện bạn vi phạm chính sách quảng cáo bầu cử hoặc quảng cáo được cá nhân hóa hoặc cung cấp thông tin sai lệch trong quá trình xác minh, thì chúng tôi sẽ hủy bỏ trạng thái xác minh và có thể tạm ngưng tài khoản của bạn. 
 • Bạn cần đăng ký xác minh lại định kỳ. Bạn sẽ nhận được thông báo khi cần xác minh.
 • Google có thể cập nhật các yêu cầu cho việc xác minh bất kỳ lúc nào.

Cách Google sử dụng thông tin của bạn

Dựa vào thông tin bạn cung cấp trong quá trình xác minh, Google sẽ xác minh danh tính và xem bạn có đủ điều kiện chạy quảng cáo bầu cử hay không.

 • Đối với quảng cáo bầu cử, Google sẽ:

  • Tạo thông tin công khai trong quảng cáo khi có thể, trong đó nêu rõ người đã trả tiền cho quảng cáo bầu cử của bạn. Điều này có nghĩa là tên của bạn hoặc tên của tổ chức mà bạn đại diện sẽ hiện lên trong quảng cáo hiển thị cho người dùng.

  • Xuất bản một báo cáo có thể truy cập công khai về tính minh bạch cho Quảng cáo chính trị và thư viện quảng cáo chính trị chứa dữ liệu về các nguồn tài trợ cho quảng cáo bầu cử, số tiền chi tiêu cũng như những thông tin khác.

 • Đối với tất cả các quảng cáo khác, Google sẽ:

  • Tạo thông báo công khai trong quảng cáo khi có thể, dựa vào thông tin được cung cấp trong chương trình xác minh. Điều này có nghĩa là tên của bạn hoặc tên của tổ chức hoặc doanh nghiệp mà bạn đại diện và quốc gia của bạn sẽ hiện lên trong thông báo công khai cho người dùng. Tìm hiểu thêm về Sự minh bạch và thông báo công khai của nhà quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?