Om bekreftelse for valgkampannonsering og politisk tilhørighet i personlig tilpasset annonsering i USA

Google krever bekreftelse av annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser eller bruke politisk tilhørighet i personlig tilpasset annonsering i USA. Denne bekreftelsen kreves for alle annonseformater og -utvidelser samt for alle personlig tilpassede annonser.

Det har vært mulig å søke om bekreftelse siden 31. mai 2018. Søknadsprosessen kan bestå av to trinn og ta tre–fem virkedager. Du finner mer informasjon i kravene til bekreftelse nedenfor.

Viktig merknad om bekjentgjørelser i annonser

Valgkampannonser: Google krever at alle valgkampannonser inneholder en bekjentgjørelse av hvem som har betalt for annonsen. For de fleste annonseformater genererer Google automatisk en «Betalt av»-bekjentgjørelse ut fra informasjonen oppgitt i forbindelse med bekreftelsesprosessen. I denne bekjentgjørelsen skal brukerne som får se den aktuelle annonsen, opplyses om hvilken enhet som har betalt for annonsen.

Slik vises bekjentgjørelsen i ulike annonseformater 

 • Google Søk og i nettverket av søkepartnere vises bekjentgjørelsen direkte i annonsene.
 • YouTube vises bekjentgjørelsen i «Hvorfor vises denne annonsen?», som er tilgjengelig via informasjonsikonet Info icon eller prikkeikonet .
 • I apper og på nettsteder som samarbeider med Google om visning av bannerannonser, vises bekjentgjørelsen i «Hvorfor vises denne annonsen?», som er tilgjengelig via Annonsevalg-ikonet Annonsevalg-ikonet.

For enkelte annonseformater og funksjoner er det annonsørenes ansvar å ta med bekjentgjørelser i valgkampannonser i USA. Finn ut mer om retningslinjene.

Google kommer også til å publisere en innsynsrapport om politisk annonsering samt et bibliotek knyttet til politiske annonser, som inneholder data om blant annet finansieringskilder for valgkampannonsene, beløpene som blir brukt og så videre. Hensikten med dette er å sørge for åpenhet overfor brukerne.

Andre annonser: De fleste annonseformatene du bruker for å kjøre annonser som ikke er valgkampannonser, kommer til å inneholde en bekjentgjørelse tuftet på informasjon du oppga i forbindelse med kvalifikasjonsprosessen for å kjøre valgkampannonser. Dette betyr at navnet ditt, eller navnet på bedriften eller organisasjonen du representerer, og landet ditt vises i en bekjentgjørelse som genereres automatisk av Google. Finn ut mer om kravene annonsører må innfri med tanke på åpenhet og videreformidling av informasjon.

Krav til bekreftelse

Du kan bli bekreftet for kjøring av valgkampannonser eller bruke politisk tilhørighet i personlig tilpassede annonser som organisasjon eller enkeltperson.

 • Du anses som en organisasjon hvis du representerer en politisk komite, en ideell organisasjon, en bedrift eller en annen type enhet. Hvis du ønsker å bli bekreftet som en organisasjon, må «Bedrift» være valgt som kontotype i Google Ads-betalingsprofilen din. 
 • Du anses som en enkeltperson hvis du ikke oppfyller kriteriene for å bli bekreftet som organisasjon. Hvis du ønsker å bli bekreftet som enkeltperson, må «Enkeltperson» være valgt som kontotype i Google Ads-betalingsprofilen din. 
Du kan sjekke kontotypen din i betalingsprofilen din i Google Ads, via «Innstillinger»-siden for «Fakturering og betalinger». Vær oppmerksom på at kontotypen ikke kan endres. Hvis innstillingen din for «Kontotype» er «Enkeltperson», men du ønsker bekreftelse som organisasjon, eller omvendt, anbefaler vi at du oppretter en ny Google Ads-konto med den aktuelle kontotypen før du søker om bekreftelse.

Hvis du eller byrået ditt administrerer en rekke Google Ads-kontoer, må det søkes om bekreftelse av hver konto du skal kjøre valgkampannonser via. Vær oppmerksom på at det er sluttannonsøren som må bekreftes, ikke byrået eller mellomleddet som handler på sluttannonsørens vegne. Hvis et byrå for eksempel annonserer på vegne av et politisk parti, skal det politiske partiet bekreftes.

Bekreftelse for organisasjoner 

Du må være autorisert representant for organisasjonen din for å kunne fullføre de to trinnene i denne bekreftelsesprosessen. For å kunne anses som autorisert representant må du være heltidsansatt i organisasjonen eller (om aktuelt) en representant for byrået som representerer organisasjonen. Du må også ha tilgang til organisasjonens Google Ads-konto.

Trinn 1: Bekreft at du er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser

I søknadsskjemaet blir du – som autorisert representant – bedt om å oppgi følgende informasjon:

 • Kunde-ID-en din for Google Ads
 • Navnet ditt
 • Gyldig FEC-ID (Federal Election Commission) for organisasjonen eller registreringsnummer eller ID-nummer fra reguleringsmyndighetene for delstatsvalg (hvis det er aktuelt). Hvis du ikke har noen FEC-ID, kan du i stedet oppgi et gyldig føderalt  EIN-nummer (Employer Identification Number – amerikansk arbeidsgiver-ID) for organisasjonen, i tillegg til en kopi av et W-9-skjema eller IRS-bekreftelsesbrev (CP 575).
 • E-postadresse:  Dette må være e-postadressen som brukes for organisasjonens elektroniske FEC-arkivsystem (hvis dette er tilgjengelig), eller e-postadressen til organisasjonen din.
 • Organisasjonsnavn: Organisasjonsnavnet som oppgis her, må samsvare nøyaktig med navnet som er tilknyttet FEC-ID-en eller EIN-nummeret du har oppgitt ovenfor. Det gjelder også bruken av tegnsetting og små og store bokstaver. Dette navnet kommer også til å fremgå i «Betalt av»-bekjentgjørelsen i selve annonsen samt i innsynsrapporten om valgkampannonsering og biblioteket med valgkampannonser.
 • Organisasjonens adresse: Denne adressen må samsvare med adressen som er tilknyttet organisasjonens FEC-ID eller EIN-nummer. 
 • Bekreftelse på at du er amerikansk statsborger eller har lovlig permanent oppholdstillatelse 
 • Bekreftelse på at organisasjonen som søker om bekreftelse, er basert i USA og har de nødvendige juridiske tillatelsene til å vise valgkampannonser i USA
 • Samtykke i Googles vilkår for valgkampannonser

Det kan ta opptil to virkedager å få bekreftelse på at du er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser.

Trinn 2: Bekreft identiteten din

Når Google har bekreftet at organisasjonen din er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser, mottar du en e-post og et varsel i kontoen (i et rødt felt øverst i Google Ads-kontoen) som veileder deg gjennom prosessen for identitetsbekreftelse i Google Ads.

Som nevnt ovenfor må du være autorisert representant for organisasjonen din for å fullføre dette trinnet.

For å bli bekreftet må du oppgi informasjonen nedenfor:

 • Organisasjonsnavn
 • Gyldig føderalt arbeidsgivernummer (EIN – Employer Identification Number) for organisasjonen
 • Organisasjonens adresse: Denne adressen må samsvare med adressen som er tilknyttet organisasjonens EIN-nummer.
 • Navnet ditt 
 • Kopi av gyldig legitimasjon med bilde (f.eks. gyldig amerikansk pass, delstats-ID eller førerkort)
 • Bekreftelse på at du er amerikansk statsborger eller har lovlig permanent oppholdstillatelse 
 • Bekreftelse på at organisasjonen som søker om bekreftelse, er basert i USA og har de nødvendige juridiske tillatelsene til å vise valgkampannonser i USA
 • Samtykke i Googles vilkår for valgkampannonser

Bekreftelse av enkeltpersoner  

Trinn 1: Bekreft at du er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser

I søknadsskjemaet blir du bedt om å oppgi følgende informasjon:

 • Kunde-ID-en din for Google Ads
 • Navn: Dette navnet må samsvare med navnet i Google Ads-betalingsprofilen din (som du finner under «Fakturering og betalinger» på «Innstillinger»-siden).
 • Gyldig FEC-ID (– Federal Election Commission) med registreringsnummer eller ID-nummer fra reguleringsmyndighetene for delstatsvalg (hvis det er aktuelt). Hvis du ikke har fått tildelt et registrerings- eller ID-nummer, kan du sende oss en kopi av registreringsskjemaet. Oppgi i tillegg en link til registreringssiden din, for å fremskynde bekreftelsesprosessen.
 • Adresse: Hvis du har skrevet inn en FEC-ID, må denne adressen samsvare med adressen som er tilknyttet FEC-ID-en din.
 • Bekreftelse på at du er amerikansk statsborger eller har lovlig permanent oppholdstillatelse, og har juridisk tillatelse til å kjøre valgkampannonser i USA
 • Samtykke i Googles vilkår for valgkampannonser

Det kan ta opptil to virkedager å få bekreftelse på at du er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser.

Trinn 2: Bekreft identiteten din

Når Google har bekreftet at du er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser, mottar du en e-post og et varsel i kontoen (i et rødt felt øverst i Google Ads-kontoen) som veileder deg gjennom prosessen for identitetsbekreftelse i Google Ads.

Du må oppgi informasjonen nedenfor i Google Ads for å bekrefte identiteten din:

 • Navn : Navnet du oppgir her, må samsvare med navnet i Google Ads-betalingsprofilen din (som du finner under «Fakturering og betalinger» på «Innstillinger»-siden). Dette navnet kommer til å fremgå i «Betalt av»-bekjentgjørelsen i selve annonsen samt i innsynsrapporten om valgkampannonsering og biblioteket med valgkampannonser. 
 • Fødselsdato 
 • Personnummer
 • Adresse: Denne adressen skal samsvare med adressen i betalingsprofilen din (som du finner under «Fakturering og betalinger» på «Innstillinger»-siden).
 • Kopi av gyldig legitimasjon med bilde: Hvis ID-en ikke er et gyldig amerikansk pass eller et oppholdstillatelseskort – hvis ID-en for eksempel er en delstats-ID eller et førerkort – må du i tillegg oppgi et av bevisene nedenfor på statsborgerskap: 
  • amerikansk fødselsattest
  • konsulær attest eller sertifikat om fødsel i utlandet
  • naturaliseringsattest
  • attest på statsborgerskap
Merk: Hvis navnet på den gyldige legitimasjonen med bilde ikke samsvarer med navnet i dokumentasjonen på statsborgerskap, må du i tillegg vedlegge en kopi av et av disse dokumentene som bevis på juridisk lovlig navneendring:
 • vielsesattest
 • skilsmisseerklæring
 • adopsjonsvedtak
 • rettskjennelse
 • Bekreftelse på at du er amerikansk statsborger eller har lovlig permanent oppholdstillatelse, og har juridisk tillatelse til å kjøre valgkampannonser i USA
 • Samtykke i Googles vilkår for valgkampannonser

Slik kan du søke om bekreftelse

Du kan søke om bekreftelse via dette søknadsskjemaet. Du blir bedt om å fullføre fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor, for organisasjoner eller enkeltpersoner.

Google gjennomgår søknaden din og varsler deg uansett om du blir bekreftet eller ikke. Du mottar dette varselet på e-post innen tre–fem virkedager.

Vær oppmerksom på følgende

 • Ettersom informasjonen i Google Ads-betalingsprofilen brukes i forbindelse med bekreftelsen, må du fullføre bekreftelsesprosessen på nytt dersom du endrer noe i betalingsprofilen din i Google Ads. Du får et varsel i kontoen din om dette er påkrevd.
 • Hvis vi finner ut at du har brutt retningslinjene våre for valgkampannonsering eller personlig tilpasset annonsering, eller at du har oppgitt falsk informasjon i løpet av bekreftelsesprosessen, blir bekreftelsen din opphevet. Vi kan også komme til å sperre kontoen din midlertidig. 
 • Du må fornye bekreftelsen med jevne mellomrom. Du mottar et varsel når slik bekreftelse er nødvendig.
 • Google kan når som helst oppdatere disse kravene til bekreftelse.

Sånn bruker Google informasjonen din

Google bruker informasjonen du oppgir under bekreftelsesprosessen, til å få bekreftet identiteten din og hvorvidt du er kvalifisert til å kjøre valgkampannonser.

 • For valgkampannonser gjør Google følgende:

  • Google genererer (når det er mulig) en bekjentgjørelse i selve valgkampannonsen der det fremgår hvem som har betalt for den. Dette betyr at navnet ditt – eller navnet på organisasjonen du representerer – fremgår i annonsen brukerne får se.

  • Google publiserer en offentlig tilgjengelig innsynsrapport om politisk annonsering samt et bibliotek med politiske annonser som inneholder data om blant annet finansieringskilder for valgkampannonser, beløpene som blir brukt og så videre.

 • For alle andre annonser:

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?