Chăm sóc sức khỏe: Dịch vụ cai nghiện (Tháng 4 năm 2018)

Vào tháng 5 năm 2018, Google sẽ cập nhật Chính sách chăm sóc sức khỏe và thuốc để hạn chế quảng cáo cho các dịch vụ phục hồi do nghiện rượu và ma túy. Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu, đối với tất cả các tài khoản quảng cáo dịch vụ cai nghiện.

Dưới đây là một số ví dụ về các dịch vụ cai nghiện sẽ bị hạn chế theo chính sách mới này:

  • Các nhà cung cấp dịch vụ điều trị lâm sàng cho nghiện rượu và ma túy, bao gồm các chương trình điều trị nội trú, ngoại trú và điều trị tại cơ sở cai nghiện
  • Các dịch vụ hỗ trợ phục hồi do nghiện rượu và ma túy, bao gồm các cơ sở cung cấp môi trường sống không nghiện ngập và các tổ chức tương trợ
  • Các công ty giới thiệu và tạo khách hàng tiềm năng cho dịch vụ cai nghiện rượu và ma túy
  • Các đường dây nóng khi xảy ra khủng hoảng về vấn đề nghiện rượu và ma túy

Hiện không được phép quảng cáo cho các dịch vụ cai nghiện đối với các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ. 

Tại Hoa Kỳ, các nhà quảng cáo cần phải được LegitScript chứng nhận là nhà cung cấp dịch vụ cai nghiện trước khi họ có thể quảng cáo thông qua Google Ads. Không phải tất cả các dịch vụ cai nghiện rượu và ma túy đều đủ điều kiện để được LegitScript chứng nhận. Các công ty không đủ điều kiện để nhận chứng nhận, chẳng hạn như cơ sở cung cấp môi trường sống không nghiện ngập hoặc công ty giới thiệu, không được phép quảng cáo cho các dịch vụ cai nghiện rượu và ma túy trên Google. LegitScript tính phí xử lý và giám sát những người nộp đơn, nhưng có thể miễn phí trong một số trường hợp nhất định. Để tìm hiểu thêm về Giấy chứng nhận LegitScript và nộp đơn, hãy truy cập vào trang web của LegitScript

Các nhà quảng cáo Hoa Kỳ có giấy chứng nhận của LegitScript cũng phải xin Google chứng nhận trước khi họ có thể bắt đầu quảng cáo. Kể từ tháng 7, các nhà quảng cáo có Giấy chứng nhận của LegitScript có thể yêu cầu Google cấp giấy chứng nhận khi mẫu đơn đăng ký được xuất bản.

(Đăng vào tháng 4 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?