Hälso- och sjukvård: Beroendebehandling (april 2018)

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I maj 2018 uppdaterar Google policyn för sjukvård och läkemedel för att begränsa annonseringen av tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende. Policyn gäller globalt och för alla konton som annonserar om tjänster inom beroendebehandling.

Här kommer några exempel på tjänster som omfattas av den nya policyn:

  • leverantörer av klinisk behandling av drog- och alkoholberoende, inklusive slutenvård och öppenvård
  • stödtjänster för drog- och alkoholberoende, inklusive nyktra boenden och självhjälpsorganisationer
  • funktioner för generering av potentiella kunder och förmedlingar av tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende
  • krislinjer för drog- och alkoholberoende.

Annonser om beroendebehandling är för närvarande inte tillåtna utanför USA. 

I USA måste annonsörerna ha certifierats av LegitScript som leverantörer av tjänster inom beroendebehandling innan de får annonsera via Google Ads. Inte alla tjänster inom behandling av drog- och alkoholberoende är kvalificerade för certifiering av LegitScript. Tjänster som inte är kvalificerade för certifiering, som nyktra boenden och förmedlingar av behandlingstjänster, får inte annonsera om beroendebehandling på Google. LegitScript tar ut en avgift för att handlägga och granska sökande, men befrielse från denna avgift kan beviljas under vissa omständigheter. Läs mer om LegitScript-certifiering och skicka in en ansökan på LegitScripts webbplats

Annonsörer i USA som har certifierats av LegitScript måste även certifieras av Google innan de får börja annonsera. Annonsörer med LegitScript-certifiering kan ansöka om certifiering hos Google från och med juli, när ansökningsformuläret har publicerats.

(Upplagt i april 2018)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?