Zdravotná starostlivosť: pomoc v závislosti (apríl 2018)

V máji 2018 spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre zdravotnú starostlivosť a lieky, aby obmedzila reklamu na služby zamerané na zotavenie sa v prípade drogovej závislosti a alkoholizmu. Tieto pravidlá budú platiť celosvetovo a budú sa vzťahovať na všetky účty, ktoré inzerujú pomoc v závislosti.

Tu sú niektoré príklady pomoci v závislosti, ktorá bude podľa týchto nových pravidiel obmedzená:

  • poskytovatelia klinickej liečby v prípade drogovej závislosti a alkoholizmu vrátane programov nemocničnej, ambulantnej a rezidenčnej starostlivosti;
  • služby podpory pri zotavovaní sa v prípade drogovej závislosti a alkoholizmu vrátane odvykacích centier a organizácií vzájomnej pomoci;
  • subjekty generujúce potenciálnych zákazníkov a sprostredkovateľské agentúry, ktoré sa zameriavajú na pomoc v drogovej závislosti a alkoholizme;
  • krízové linky pre závislých od drog a alkoholu.

Reklamy na pomoc v závislosti momentálne nie sú povolené mimo územia Spojených štátov. 

V Spojených štátoch budú inzerenti musieť pred inzerovaním v službe Google Ads získať certifikáciu od spoločnosti LegitScript ako poskytovatelia pomoci v závislosti. Niektoré služby pomoci v drogovej závislosti a alkoholizme nemôžu získať certifikáciu od spoločnosti LegitScript. Takéto služby, napríklad odvykacie centrá a sprostredkovateľské agentúry, nemôžu na stránkach spoločnosti Google inzerovať pomoc v drogovej závislosti a alkoholizme. Spoločnosť LegitScript účtuje poplatok za spracovanie a monitorovanie žiadateľov. V niektorých prípadoch však môže byť poplatok odpustený. Ak chcete získať ďalšie informácie o certifikácii od spoločnosti LegitScript a odoslať žiadosť, navštívte webové stránky spoločnosti LegitScript

Inzerenti v Spojených štátoch, ktorí majú certifikáciu od spoločnosti LegitScript, musia pred inzerovaním získať aj certifikáciu od spoločnosti Google. Inzerenti s certifikáciou od spoločnosti LegitScript môžu spoločnosť Google požiadať o certifikáciu od júla, keď bude zverejnený formulár žiadosti.

(Uverejnené v apríli 2018)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?