Dịch vụ tài chính: Chính sách hạn chế mới về sản phẩm tài chính (tháng 6 năm 2018)

Vào tháng 6 năm 2018, Google sẽ cập nhật Chính sách dịch vụ tài chính để hạn chế việc quảng cáo Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay và đặt cược biên độ tài chính. Ngoài ra, quảng cáo cho những nôi dung sau sẽ không được phép phân phối nữa:

  • Quyền chọn nhị phân và các sản phẩm tương tự
  • Tiền mã hóa và nội dung có liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn với hoạt động phát hành tiền ảo ban đầu, trao đổi tiền mã hóa, ví tiền mã hóa và tư vấn giao dịch tiền mã hóa)

Quảng cáo cho trang web tổng hợp và đơn vị liên kết cho những nội dung sau sẽ không được phép phân phối nữa:

  • Hợp đồng chênh lệch
  • Giao dịch ngoại hối giao ngay
  • Dự đoán mở rộng tài chính
  • Quyền chọn nhị phân và các sản phẩm tương tự
  • Tiền mã hóa và nội dung có liên quan.

Các nhà quảng cáo cung cấp dịch vụ về Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay và cá cược chênh lệch tài chính sẽ phải có giấy chứng nhận của Google. Giấy chứng nhận này chỉ áp dụng ở một số quốc gia nhất định.

Để được Google chứng nhận, nhà quảng cáo sẽ cần:

  • Được cấp phép bởi cơ quan dịch vụ tài chính có liên quan tại quốc gia hoặc các quốc gia họ nhắm mục tiêu đến
  • Đảm bảo quảng cáo và trang đích của họ tuân thủ tất cả chính sách Google Ads
  • Tuân thủ yêu cầu pháp lý có liên quan, bao gồm những yêu cầu liên quan đến các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp

Kể từ tháng 4 năm 2018, nhà quảng cáo có thể yêu cầu Google cấp giấy chứng nhận khi mẫu đơn đăng ký được xuất bản.

Chính sách này áp dụng toàn cầu cho tất cả các tài khoản quảng cáo những sản phẩm tài chính này. Để  biết thêm chi tiết, xem Tìm hiểu về giấy chứng nhận sản phẩm tài chính bị hạn chế.

(Đăng vào tháng 3 năm 2018)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?