Tìm hiểu về chứng nhận sản phẩm tài chính bị hạn chế

Nhà quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp (Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay, đặt cược biên độ tài chính và các sản phẩm tương tự) hoặc các sàn giao dịch tiền mã hóa được phép quảng cáo thông qua Google Ads, nhưng họ phải được Google chứng nhận. Ngoài ra, các sản phẩm, trang đích và quảng cáo của họ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp luật của địa phương tại quốc gia họ muốn được chứng nhận.

Bắt buộc phải có chứng nhận này đối với tất cả các định dạng và tiện ích quảng cáo.

Hãy đăng ký xin cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm tài chính bị hạn chế tại đây.

Yêu cầu để được cấp giấy chứng nhận

Được cấp phép bởi các cơ quan có liên quan

Để được chứng nhận, nhà quảng cáo sẽ phải đáp ứng các yêu cầu cấp phép của địa phương. Xem phần bên dưới để biết yêu cầu cấp phép tại tất cả các quốc gia hiện sẵn có giấy chứng nhận.

Châu Á – Thái Bình Dương

 

Úc

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Úc, miễn là nhà quảng cáo được Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư của Úc cấp phép hợp pháp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

 

 

Hong Kong

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay, đặt cược chênh lệch tài chính Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Hong Kong, miễn là nhà quảng cáo được Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai của Hong Kong cấp phép hợp pháp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

 

 

Indonesia

Sản phẩm Được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay, đặt cược chênh lệch tài chính Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Indonesia, miễn là nhà quảng cáo được Sàn giao dịch hàng hóa và phái sinh (ICDX) Indonesia hoặc Sàn giao dịch tương lai Jakarta (JFX) cấp phép hợp pháp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác tại địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

 

Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

 

Nhật Bản

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Nhật Bản, miễn là nhà quảng cáo được Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản cấp phép hợp pháp. Tuy nhiên, đối với các hợp đồng tương lai trong đó tài sản cơ sở là hàng hóa, nhà quảng cáo còn phải được một cơ quan khác cấp phép, đó là Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

Sàn giao dịch tiền mã hóa  Được phép có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sàn giao dịch tiền mã hóa nhắm mục tiêu đến Nhật Bản, miễn là nhà quảng cáo được Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản cấp phép hợp pháp và không bị áp đặt bất kỳ lệnh tạm ngưng hoặc lệnh cấm giao dịch nào. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

 

Malaysia

Sản phẩm Được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Malaysia, miễn là nhà quảng cáo được Ngân hàng Trung ương Malaysia hoặc Ủy ban Chứng khoán (SC) Malaysia cấp phép hợp pháp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác tại địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

 

Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

 

New Zealand

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay, đặt cược chênh lệch tài chính Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến New Zealand, miễn là nhà quảng cáo được Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính của New Zealand cấp phép hợp pháp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

 

Singapore

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay, đặt cược chênh lệch tài chính Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Singapore, miễn là nhà quảng cáo được Ngân hàng Trung ương của Singapore cấp phép hợp pháp. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm trong đó tài sản cơ sở là hàng hóa, nhà quảng cáo còn phải được một cơ quan khác cấp phép hợp pháp, đó là Cơ quan Doanh nghiệp Quốc tế Singapore. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

 

Đài Loan

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay, đặt cược chênh lệch tài chính Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Đài Loan, miễn là nhà quảng cáo được Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai thuộc Ủy ban Giám sát Tài chính của Đài Loan cấp phép hợp pháp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

Châu Âu, Châu Phi và Trung Đông

 

Áo, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Vương quốc Anh 

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay, đặt cược chênh lệch tài chính Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Áo, Bulgaria, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển hoặc Vương quốc Anh, miễn là nhà cung cấp các sản phẩm này được một cơ quan có thẩm quyền của quốc gia có liên quan cấp phép tại Khu vực kinh tế Châu Âu. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

Trang web tổng hợp có các Hợp đồng chênh lệch, Giao dịch ngoại hối giao ngay và/hoặc đặt cược chênh lệch tài chính Được phép nhưng có giới hạn

Google chỉ cho phép quảng cáo quảng bá các trang web tổng hợp có các Hợp đồng chênh lệch (CFD), Giao dịch ngoại hối giao ngay và/hoặc đặt cược chênh lệch tài chính khi nhắm mục tiêu đến Vương quốc Anh, miễn là nhà cung cấp các sản phẩm này được Cơ quan Quản lý Tài chính cấp phép. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

 

Israel

Sản phẩm Được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay, đặt cược chênh lệch tài chính Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Israel, miễn là nhà quảng cáo được Cơ quan Chứng khoán Israel (Israeli Securities Authority) cấp phép hợp pháp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác tại địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

 

Nga 

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Giao dịch ngoại hối giao ngay Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Nga, miễn là nhà cung cấp các sản phẩm này được Ngân hàng Trung ương của Nga cấp phép. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

 

Nam Phi 

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay, đặt cược chênh lệch tài chính Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Nam Phi, miễn là nhà cung cấp các sản phẩm này được Cơ quan quản lý ngành tài chính (FSCA) ở Nam Phi cấp phép. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

 

Thụy Sĩ

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay, đặt cược chênh lệch tài chính Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Thụy Sĩ, miễn là nhà cung cấp các sản phẩm này được FINMA (Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ) tại Thụy Sĩ cấp phép. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

 

Thổ Nhĩ Kỳ

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Thổ Nhĩ Kỳ, miễn là nhà cung cấp các sản phẩm này được Ủy ban Thị trường Vốn của Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

 

Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép những quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, miễn là nhà cung cấp các sản phẩm này được một trong các cơ quan chức năng sau đây cấp phép: Ngân hàng Trung ương của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Dubai (DFSA), Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FSRA) của Thị trường Toàn cầu Abu Dhabi (ADGM). Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

Bắc Mỹ và Nam Mỹ

 

Brazil

Sản phẩm Được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay, đặt cược chênh lệch tài chính Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Brazil, miễn là nhà quảng cáo được Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Brazil (CVM) cấp phép hợp pháp. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác tại địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

 

Canada

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Canada, miễn là nhà cung cấp các sản phẩm này được Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) cấp phép. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

 

Hoa Kỳ

Sản phẩm Có được phép? Thông tin chi tiết
Giao dịch ngoại hối giao ngay Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ, miễn là nhà cung cấp các sản phẩm này được Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA) cấp phép. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, bao gồm cả giới hạn về đòn bẩy vốn và cảnh báo rủi ro.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. 

Sàn giao dịch tiền mã hóa  Được phép có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá sàn giao dịch tiền mã hóa nhắm mục tiêu đến Hoa Kỳ, miễn là nhà quảng cáo đã đăng ký với FinCEN (Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính) với tư cách là Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tiền tệ hoặc đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ với tư cách là đại lý môi giới, sàn giao dịch hoặc hệ thống giao dịch thay thế. Ngoài ra, nhà quảng cáo cũng phải đáp ứng các yêu cầu pháp lý khác của địa phương, dù ở cấp tiểu bang hay cấp liên bang.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?