Om certifiering för begränsade finansiella produkter

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Annonsörer som marknadsför komplexa spekulativa finansiella produkter (Contracts for Difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning och liknande produkter) eller kryptovalutaväxlingar får annonsera via Google Ads. De måste dock vara certifierade av Google, och deras produkter, målsidor och annonser måste följa alla juridiska krav i landet de söker certifiering för.

Certifieringen krävs för alla annonsformat och tillägg.

Ansök om certifiering för begränsade finansiella produkter här.

Certifieringskrav

Inneha licens utställd av relevant myndighet

Annonsörerna måste följa lokala licensieringskrav för att kunna bli certifierade. Se nedan för licensieringskrav i alla länder där certifieringen för närvarande är tillgänglig.

Asien och Stillahavsområdet

 

Australien

Produkt Tillåtet? Info
Contracts for Difference, rolling spot forex Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Australien, under förutsättning att annonsören är licensierad av Australian Securities and Investments Commission. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

 

 

Hongkong

Produkt Tillåtet? Info
Contracts for Difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning (spreadbetting) Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Hongkong, under förutsättning att annonsören är licensierad av Securities and Futures Commission i Hongkong. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

Kryptobörser

 Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför kryptobörser med inriktning på Hongkong, under förutsättning att annonsören väljer att godkänna licensieringsvillkoren och innehar en typ 1-licens (värdepappershandel) och en typ 7-licens (tillhandahållande av automatiska handelstjänster) från Securities and Futures Commission (SFC) i Hongkong. Eventuella andra lokala rättsliga krav måste också följas.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

 

 

Indonesien

Produkt Tillåtet? Information
Contracts for Difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning (spreadbetting) Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Indonesien, under förutsättning att annonsören är licensierad av Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) eller Jakarta Futures Exchange (JFX). Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

 

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

 

Japan

Produkt Tillåtet? Info
Contracts for Difference, rolling spot forex Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Japan, under förutsättning att annonsören är licensierad av Financial Services Agency i Japan, och även av det japanska departementet för ekonomi, handel och industri för terminer där den underliggande varan är en råvara. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

Börser och plånböcker för kryptovaluta  Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför kryptobörser med inriktning på Japan, under förutsättning att annonsören är registrerad som kryptobörs hos Financial Services Agency (金融庁) i Japan. Eventuella andra lokala rättsliga krav måste också följas.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

 

Malaysia

Produkt Tillåtet? Information
Contracts for Difference, rolling spot forex Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Malaysia, under förutsättning att annonsören är licensierad av Central Bank of Malaysia eller Securities Commission Malaysia (SC). Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

 

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

 

Filippinerna

Produkt Tillåtet? Info

Börser och plånböcker för kryptovaluta

Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför kryptobörser och plånböcker för kryptovaluta med inriktning på Filippinerna, under förutsättning att annonsören innehar ett certifikat som leverantör av finansiella tjänster från den filippinska centralbanken (BSP). Eventuella andra lokala rättsliga krav måste också följas.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

 

Nya Zeeland

Produkt Tillåtet? Info
Contracts for Difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning (spreadbetting) Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Nya Zeeland, under förutsättning att annonsören är licensierad av Financial Markets Authority i Nya Zeeland. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

 

Singapore

Produkt Tillåtet? Info
Contracts for Difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning (spreadbetting) Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Singapore, under förutsättning att annonsören är licensierad av Monetary Authority i Singapore, och även av International Enterprise Singapore för produkter där den underliggande varan är en råvara. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

 

Sydkorea

Produkt Tillåtet? Info
Börser och plånböcker för kryptovaluta Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför kryptobörser och plånböcker för kryptovaluta med inriktning på Sydkorea, under förutsättning att annonsören har skickat in en rapport som leverantör av tjänster relaterade till virtuella tillgångar (VASP) till Commissioner of the Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU). Eventuella andra lokala rättsliga krav måste också följas.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

 

Taiwan

Produkt Tillåtet? Info
Contracts for Difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning (spreadbetting) Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Taiwan, under förutsättning att annonsören är licensierad av Securities and Futures Bureau of the Financial Supervisory Commission i Taiwan. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

 

Thailand

Produkt Tillåtet? Info
Kryptobörser Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför kryptobörser med inriktning på Thailand, under förutsättning att annonsören innehar relevant Digital Asset Business-licens från Securities and Exchange Commission (SEC) i Thailand. Eventuella andra lokala rättsliga krav måste också följas.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

Europa, Afrika och Mellanöstern

 

Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Produkt Tillåtet? Info
Contracts for Difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning (spreadbetting) Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, under förutsättning att utgivaren av dessa produkter är licensierad i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av en relevant nationell myndighet. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

 

Frankrike

Produkt Tillåtet? Info
Börser och plånböcker för kryptovaluta Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför kryptobörser och plånböcker för kryptovaluta med inriktning på Frankrike, förutsatt att annonsören är registrerad som Digital Asset Service Provider (DASP) hos AMF (Autorité des Marchés Financiers). Eventuella andra lokala rättsliga krav måste också följas.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

 

Tyskland

Produkt Tillåtet? Info
Börser och plånböcker för kryptovaluta Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför kryptobörser och plånböcker för kryptovaluta med inriktning på Tyskland, förutsatt att annonsören innehar lämpliga licenser för aktiviteterna som annonseras, till exempel licens för finansmäklartjänster, licens för multilateral handelsplattform och/eller licens för depåverksamhet för kryptovaluta hos BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Eventuella andra lokala rättsliga krav måste också följas.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

 
 

Israel

Produkt Tillåtet? Information
Contracts for Difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning (spreadbetting) Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Israel, under förutsättning att annonsören är licensierad av Israel Securities Authority. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

Börser och plånböcker för kryptovaluta Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför kryptovalutaväxlingar och plånböcker för kryptovaluta med inriktning på Israel, under förutsättning att annonsören antingen är (a) licensierad av CMISA (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) som leverantör av finansiella tjänster eller (b) licensierad av Bank of Israel (בנק ישראל) som bankföretag. Annonsören måste även uppfylla eventuella andra lokala rättsliga krav.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

 

Ryssland 

Produkt Tillåtet? Info
Rolling spot forex Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Ryssland, under förutsättning att utgivaren av dessa produkter är licensierad av den ryska centralbanken. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

 

Sydafrika 

Produkt Tillåtet? Info
Contracts for Difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning (spreadbetting) Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Sydafrika, under förutsättning att utgivaren av dessa produkter är licensierad av FSCA (Financial Sector Conduct Authority) i Sydafrika. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

 

Schweiz

Produkt Tillåtet? Info
Contracts for Difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning (spreadbetting) Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Schweiz, under förutsättning att utgivaren av dessa produkter är licensierad av FINMA i Schweiz. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

 

Turkiet

Produkt Tillåtet? Info
Contracts for Difference, rolling spot forex Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Turkiet, under förutsättning att utgivaren av dessa produkter är licensierad av Capital Markets Board i Turkiet. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

 

Förenade Arabemiraten

Produkt Tillåtet? Info
Contracts for Difference, rolling spot forex Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Förenade Arabemiraten under förutsättning att utgivaren av dessa produkter är licensierad av en av följande myndigheter: centralbanken i Förenade Arabemiraten, Dubai Financial Services Authority (DFSA) eller Financial Services Regulatory Authority (FSRA) för Abu Dhabi Global Market (ADGM). Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

Kryptobörser

 Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför kryptobörser med inriktning på Förenade Arabemiraten, förutsatt att annonsören innehar licens för att bedriva verksamhet på multilateral handelsplattform hos Financial Services Regulatory Authority (FSRA). Eventuella andra lokala rättsliga krav måste också följas.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

 

Förenade kungariket

Produkt Tillåtet? Information
Contracts for Difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning (spreadbetting) Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter och mellanhänder till CFD:er, Rolling spot Forex och/eller ekonomisk vadslagning (spreadbetting) med inriktning på Förenade kungariket, förutsatt att utgivaren av dessa produkter är licensierad av Financial Conduct Authority. Andra rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

Nord- och Sydamerika

 

Brasilien

Produkt Tillåtet? Information
Contracts for Difference, rolling spot forex, ekonomisk vadslagning (spreadbetting) Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Brasilien, under förutsättning att annonsören är licensierad av Brasiliens Securities and Exchange Commission (CVM). Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

 

Kanada

Produkt Tillåtet? Info
Contracts for Difference, rolling spot forex Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på Kanada, under förutsättning att utgivaren av dessa produkter är licensierad av Ontario Securities Commission (OSC). Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

Kryptobörser  Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför kryptobörser med inriktning på Kanada under förutsättning att annonsören är registrerad hos FINTRAC (CANAFE) som Money Services Business och hos relevant provinsiell värdepappersmyndighet som värdepappersförmedlare eller värdepappersmarknad. Eventuella andra lokala rättsliga krav måste också följas.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

 

USA

Produkt Tillåtet? Info
Rolling spot forex Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför komplexa, spekulativa finansiella produkter med inriktning på USA, under förutsättning att utgivaren av dessa produkter är licensierad av NFA. Andra lokala rättsliga krav måste också följas, bland annat hävstångsbegränsningar och riskvarningar.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google. 

Börser och plånböcker för kryptovaluta  Tillåtet med begränsningar

Google tillåter annonser som marknadsför kryptobörser med inriktning på USA, under förutsättning att annonsören antingen (a) är registrerad hos FinCEN som MSB (Money Services Business) och för överföring av medel i en delstat eller (b) är ett federalt eller delstatligt bankbolag. Eventuella andra lokala rättsliga krav måste också följas, både på delstatsnivå och federal nivå.

Annonsörerna måste även vara certifierade av Google.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false
false