Certifikácia na inzerovanie obmedzených finančných produktov

Inzerenti propagujúci komplexné špekulatívne finančné produkty (rozdielové zmluvy, transakcie rolling spot forex, stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve a podobné produkty) alebo kryptoburzy majú povolené inzerovať prostredníctvom služby Google Ads, musia však získať certifikáciu od spoločnosti Google a ich produkty, vstupné stránky a reklamy musia spĺňať všetky miestne právne podmienky krajiny, pre ktorú chcú získať certifikáciu.

Táto certifikácia je povinná pre všetky formáty a rozšírenia reklamy.

O certifikáciu na inzerovanie obmedzených finančných produktov môžete požiadať na tejto stránke.

Požiadavky na certifikáciu

Získanie licencie od príslušných úradov

Inzerenti, ktorí sa chcú certifikovať, musia spĺňať miestne požiadavky na udelenie licencie. Požiadavky na udelenie licencie v krajinách, v ktorých je certifikácia aktuálne k dispozícii, nájdete nižšie.

Ázia a Tichomorie

 

Austrália

Produkt Povolené? Podrobnosti
Rozdielové zmluvy, transakcie rolling spot forex Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Austráliu, ak inzerent získal riadnu licenciu od Austrálskej komisie pre cenné papiere a investície (Australian Securities and Investments Commission). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. 

 

 

Hongkong

Produkt Povolené? Podrobnosti
Rozdielové zmluvy, transakcie rolling spot forex, stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Hongkong, ak inzerent získal riadnu licenciu od Hongkonskej komisie pre cenné papiere a futurity (Securities and Futures Commission of Hong Kong). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. 

 

 

Japonsko

Produkt Povolené? Podrobnosti
Rozdielové zmluvy, transakcie rolling spot forex Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Japonsko, ak inzerent získal riadnu licenciu od Japonskej agentúry pre finančné služby (Financial Services Agency of Japan) a v prípade futurít, kde je základným aktívom komodita, aj od Ministerstva hospodárstva, obchodu a priemyslu (Ministry of Economy, Trade and Industry). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. 

Kryptoburzy  Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce kryptoburzy so zacielením na Japonsko, ak inzerent získal riadnu licenciu od Japonskej agentúry pre finančné služby (Financial Services Agency of Japan) a nevzťahuje sa naň žiadny príkaz na pozastavenie ani zákaz obchodovania. Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google.

 

Nový Zéland

Produkt Povolené? Podrobnosti
Rozdielové zmluvy, transakcie rolling spot forex, stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Nový Zéland, ak inzerent získal riadnu licenciu od Novozélandského úradu pre finančné trhy (Financial Markets Authority of New Zealand). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. 

 

Singapur

Produkt Povolené? Podrobnosti
Rozdielové zmluvy, transakcie rolling spot forex, stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Singapur, ak inzerent získal riadnu licenciu od Menového úradu Singapuru (Monetary Authority of Singapore) a v prípade produktov, kde je základným aktívom komodita, aj od Singapurského medzinárodného podniku (International Enterprise Singapore). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. 

 

Taiwan

Produkt Povolené? Podrobnosti
Rozdielové zmluvy, transakcie rolling spot forex, stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Taiwan, ak inzerent získal riadnu licenciu od Úradu pre cenné papiere a futurity (Securities and Futures Bureau) Taiwanskej finančnej dozornej komisie (Financial Supervisory Commission of Taiwan). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. 

Európa, Afrika a Blízky východ

 

Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko 

Produkt Povolené? Podrobnosti
Rozdielové zmluvy, transakcie rolling spot forex, stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Litvu, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Maltu, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko alebo Taliansko, ak poskytovateľ týchto produktov získal licenciu pre Európsky hospodársky priestor od príslušného kompetentného národného úradu. Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. 

 

Rusko 

Produkt Povolené? Podrobnosti
Transakcie rolling spot forex Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Rusko, ak poskytovateľ týchto produktov získal licenciu od Ruskej centrálnej banky (Central Bank of Russia). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. 

 

Juhoafrická republika 

Produkt Povolené? Podrobnosti
Rozdielové zmluvy, transakcie rolling spot forex, stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Južnú Afriku, ak poskytovateľ týchto produktov získal licenciu od Juhoafrického výboru pre finančné služby (Financial Services Board of South Africa). Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. 

 

Švajčiarsko

Produkt Povolené? Podrobnosti
Rozdielové zmluvy, transakcie rolling spot forex, stávkovanie na rozpätie (spread betting) vo finančníctve Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Švajčiarsko, ak poskytovateľ týchto produktov získal licenciu úradu FINMA vo Švajčiarsku. Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. 

Severná a Južná Amerika

 

USA 

Produkt Povolené? Podrobnosti
Transakcie rolling spot forex Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce komplexné špekulatívne finančné produkty so zacielením na Spojené štáty americké, ak poskytovateľ týchto produktov získal licenciu od asociácie NFA. Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky vrátane špekulatívnych limitov a upozornení na riziko.

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google. 

Kryptoburzy  Povolené s obmedzeniami

Spoločnosť Google povoľuje reklamy propagujúce kryptoburzy so zacielením na Spojené štáty americké, ak je inzerent registrovaný na úrade FinCEN ako firma poskytujúca peňažné služby alebo v Komisii pre cenné papiere a burzy (Securities and Exchange Commission) ako maklér či obchodník, burza alebo alternatívny obchodný systém. Okrem toho musia byť splnené aj ostatné miestne právne podmienky (na štátnej alebo federálnej úrovni).

Inzerenti musia byť navyše certifikovaní spoločnosťou Google.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?