Certyfikacja dotycząca usług finansowych podlegających ograniczeniom

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Reklamodawcy, którzy promują złożone spekulacyjne produkty finansowe (kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex”, inwestycje finansowe typu „spread betting” i ich odpowiedniki), giełdy kryptowalut i aplikacje z portfelami kryptowalutowymi lub sprzętowe portfele kryptowalutowe, mogą wyświetlać reklamy w Google Ads, ale muszą uzyskać certyfikat Google, a ich produkty, strony docelowe i reklamy muszą spełniać wszystkie wymagania prawne obowiązujące w kraju lub regionie, na który chcą uzyskać certyfikat.

Certyfikat ten jest wymagany w przypadku wszystkich formatów reklam i rozszerzeń.

Wnioski o certyfikat na potrzeby reklamowania usług finansowych podlegających ograniczeniom można przesyłać tutaj.

Warunki uzyskania certyfikatu

Licencja wydana przez właściwy organ

Aby uzyskać certyfikat, reklamodawcy muszą spełnić lokalne wymagania licencyjne. Poniżej znajdziesz wymagania licencyjne we wszystkich krajach i regionach, w których dostępna jest certyfikacja.

Azja i Pacyfik

Australia

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Australii, pod warunkiem że reklamodawca posiada licencję Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Hongkong

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex”, inwestycje finansowe typu „spread betting” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Hongkongu, pod warunkiem że reklamodawca posiada licencję hongkońskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Giełdy kryptowalut

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut w Hongkongu, pod warunkiem że reklamodawca włączył swoją firmę do systemu licencyjnego i uzyskał licencję typu 1 (na obrót papierami wartościowymi) oraz typu 7 (dostarczanie zautomatyzowanych usług związanych z handlem) wydawaną przez hongkońską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Transakcji Terminowych. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Sprzętowe portfele kryptowalutowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie sprzętowych portfeli kryptowalutowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Indonezja

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex”, inwestycje finansowe typu „spread betting” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Indonezji, pod warunkiem że reklamodawca posiada licencję Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) lub Jakarta Futures Exchange (JFX). Muszą być też spełnione pozostałe wymagania prawne, m.in. ograniczenia dźwigni finansowej oraz ostrzeżenia o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Giełdy kryptowalut Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut w Indonezji, pod warunkiem że reklamodawca uzyskał odpowiednią licencję pośrednika w obrocie kryptoaktywami (Crypto Asset Physical Trader) wydaną przez agencję Bappebti. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Portfele sprzętowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie portfeli sprzętowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Japonia

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Japonii, pod warunkiem że reklamodawca ma licencję japońskiej Agencji Usług Finansowych, a w przypadku reklam towarowych transakcji terminowych – również licencję Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Giełdy kryptowalut i portfele kryptowalutowe w formie aplikacji Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut w Japonii, pod warunkiem że reklamodawca jest zarejestrowany jako dostawca usług wymiany kryptoaktywów przez japońską Agencję Usług Finansowych (金融庁). Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Sprzętowe portfele kryptowalutowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie sprzętowych portfeli kryptowalutowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Malezja

Produkt Dozwolona? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex” Dozwolona z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Malezji, pod warunkiem, że reklamodawca posiada licencję Centralnego Banku Malezji (Central Bank of Malaysia) lub Komisji Papierów Wartościowych Malezji (Securities Commission Malaysia). Muszą być też spełnione pozostałe wymagania prawne, m.in. ograniczenia dźwigni finansowej oraz ostrzeżenia o ryzyku.

 

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Filipiny

Produkt Dozwolone? Szczegóły

Giełdy kryptowalut i portfele kryptowalutowe w formie aplikacji

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut i portfeli kryptowalutowych na Filipinach, pod warunkiem że reklamodawca uzyskał certyfikat upoważnienia jako firma świadcząca usługi finansowe wydawany przez Centralny Bank Filipin (BSP). Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Sprzętowe portfele kryptowalutowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie sprzętowych portfeli kryptowalutowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Nowa Zelandia

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex”, inwestycje finansowe typu „spread betting” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Nowej Zelandii, pod warunkiem że reklamodawca posiada licencję nowozelandzkiego Urzędu ds. Rynków Finansowych. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Singapur

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex”, inwestycje finansowe typu „spread betting” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Singapurze, pod warunkiem że reklamodawca posiada licencję Banku Centralnego Singapuru, a w przypadku reklam towarowych transakcji terminowych – również licencję agencji Enterprise Singapore. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Korea Południowa

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Giełdy kryptowalut i portfele kryptowalutowe w formie aplikacji Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut i portfeli kryptowalutowych w Korei Południowej, pod warunkiem że reklamodawca złożył raport dotyczący dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP), który został zaakceptowany przez Koreańskiego Inspektora Informacji Finansowej (KoFIU). Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Sprzętowe portfele kryptowalutowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie sprzętowych portfeli kryptowalutowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Tajwan

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex”, inwestycje finansowe typu „spread betting” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych na Tajwanie, pod warunkiem że reklamodawca posiada licencję Biura ds. Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych tajwańskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Tajlandia

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Giełdy kryptowalut Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut w Tajlandii, pod warunkiem że reklamodawca uzyskał odpowiednią licencję dla firm obracających aktywami cyfrowymi wydawaną przez tajlandzką Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Sprzętowe portfele kryptowalutowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie sprzętowych portfeli kryptowalutowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Europa, Afryka i Bliski Wschód

Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex”, inwestycje finansowe typu „spread betting” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Austrii, Bułgarii, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Irlandii, Islandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech, pod warunkiem że dostawca tych produktów posiada licencję ważną na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego wydaną przez właściwy organ krajowy. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Bahrajn

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Giełdy kryptowalut i portfele kryptowalutowe w formie aplikacji Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut i portfeli kryptowalutowych w Bahrajnie, pod warunkiem że reklamodawca dysponuje odpowiednią licencją na świadczenie usług związanych z kryptoaktywami wydawaną przez Centralny Bank Bahrajnu. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Sprzętowe portfele kryptowalutowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie sprzętowych portfeli kryptowalutowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Francja

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Giełdy kryptowalut i portfele kryptowalutowe w formie aplikacji Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut i portfeli kryptowalutowych we Francji, pod warunkiem że reklamodawca jest zarejestrowany w AMF (Autorité des Marchés Financiers) jako dostawca aktywów cyfrowych (Digital Asset Service Provider, DASP). Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Sprzętowe portfele kryptowalutowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie sprzętowych portfeli kryptowalutowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Finlandia

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Giełdy kryptowalut i portfele kryptowalutowe w formie aplikacji Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut i portfeli kryptowalutowych w Finlandii, pod warunkiem że reklamodawca jest zarejestrowany w Fińskim Urzędzie Nadzoru Finansowego (FIN-FSA) jako dostawca waluty wirtualnej. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Sprzętowe portfele kryptowalutowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie sprzętowych portfeli kryptowalutowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Niemcy

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Giełdy kryptowalut i portfele kryptowalutowe w formie aplikacji Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut i portfeli kryptowalutowych w Niemczech, pod warunkiem że reklamodawca dysponuje odpowiednią licencją wydawaną przez BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) na promowaną działalność, np. licencją na świadczenie usług maklerskich, usług w ramach alternatywnego systemu obrotu lub usług związanych z pieczą nad kryptowalutami. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Sprzętowe portfele kryptowalutowe

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie sprzętowych portfeli kryptowalutowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Izrael

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex”, inwestycje finansowe typu „spread betting” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Izraelu, pod warunkiem że reklamodawca ma licencję izraelskiego organu ds. papierów wartościowych. Muszą być też spełnione pozostałe wymagania prawne, m.in. ograniczenia dźwigni finansowej oraz ostrzeżenia o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Giełdy kryptowalut i aplikacje z portfelami kryptowalutowymi Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd i portfeli kryptowalut w Izraelu pod warunkiem, że reklamodawca uzyskał (a) licencję CMISA (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) jako dostawca usług finansowych lub (b) licencję Banku Izraela (בנק ישראל) jako korporacja bankowa. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Portfele sprzętowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie portfeli sprzętowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Kenia

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Kenii, pod warunkiem że reklamodawca posiada licencję kenijskiego urzędu ds. rynków kapitałowych. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Rosja

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty typu „rolling spot forex” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Rosji, pod warunkiem że dostawca tych produktów posiada licencję Centralnego Banku Rosji. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Republika Południowej Afryki

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex”, inwestycje finansowe typu „spread betting” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Republice Południowej Afryki, pod warunkiem że dostawca tych produktów ma licencję Financial Sector Conduct Authority (FSCA) w Republice Południowej Afryki. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne, m.in. ograniczenia dźwigni finansowej oraz ostrzeżenia o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Szwajcaria

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex”, inwestycje finansowe typu „spread betting” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Szwajcarii, pod warunkiem że dostawca tych produktów posiada licencję szwajcarskiego Urzędu Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA). Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Turcja

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Turcji, pod warunkiem że dostawca tych produktów posiada licencję Rady Rynku Kapitałowego Turcji. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pod warunkiem że dostawca tych produktów posiada licencję jednego z następujących organów państwowych: Securities & Commodities Authority (SCA), Dubai Financial Services Authority (DFSA) podlegające Dubai International Financial Centre (DIFC) lub Financial Services Regulatory Authority (FSRA) podlegające Abu Dhabi Global Market (ADGM). Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne, m.in. ograniczenia dźwigni finansowej oraz ostrzeżenia o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Giełdy kryptowalut

Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, pod warunkiem że reklamodawca uzyskał (a) licencję na świadczenie usług w ramach alternatywnego systemu obrotu wydawaną przez Urząd ds. Regulacji Usług Finansowych lub (b) licencję wydawaną przez Urząd ds. Regulacji Aktywów Wirtualnych. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Sprzętowe portfele kryptowalutowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie sprzętowych portfeli kryptowalutowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Wielka Brytania

Produkt Dozwolony? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex”, inwestycje finansowe typu „spread betting” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych i agregatorów kontraktów różnicy kursowej, kontraktów typu „rolling spot forex” oraz inwestycji finansowych typu „spread betting” w Wielkiej Brytanii, pod warunkiem że dostawca tych produktów posiada licencję Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority). Muszą być też spełnione pozostałe wymagania prawne, m.in. ograniczenia dźwigni finansowej oraz ostrzeżenia o ryzyku.

Reklamodawcy muszą też posiadać certyfikat Google.

Ameryka Północna i Południowa

Brazylia

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, inwestycje finansowe typu „spread betting” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Brazylii, pod warunkiem że reklamodawca posiada licencję brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CVM). Muszą być też spełnione pozostałe wymagania prawne, m.in. ograniczenia dźwigni finansowej oraz ostrzeżenia o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Kanada

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty różnicy kursowej, kontrakty typu „rolling spot forex” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Kanadzie, pod warunkiem że dostawca tych produktów posiada licencję Komisji Papierów Wartościowych prowincji Ontario. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Giełdy kryptowalut Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut w Kanadzie, pod warunkiem że reklamodawca jest zarejestrowany w FINTRAC (CANAFE) jako firma świadcząca usługi finansowe, a także jest zarejestrowany w odpowiednim prowincjonalnym urzędzie ds. papierów wartościowych jako firma inwestycyjna lub platforma handlowa. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Sprzętowe portfele kryptowalutowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie sprzętowych portfeli kryptowalutowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Stany Zjednoczone

Produkt Dozwolone? Szczegóły
Kontrakty typu „rolling spot forex” Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie złożonych spekulacyjnych produktów finansowych w Stanach Zjednoczonych, pod warunkiem że dostawca tych produktów posiada licencję Krajowego Stowarzyszenia ds. Kontraktów Terminowych. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne dotyczące m.in. ograniczeń dźwigni finansowej oraz ostrzeżeń o ryzyku.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Giełdy kryptowalut i portfele kryptowalutowe w formie aplikacji Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie giełd kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, pod warunkiem że reklamodawca jest (a) zarejestrowany przez Agencję ds. Zwalczania Przestępstw Finansowych (FinCEN) jako firma świadcząca usługi finansowe oraz władze stanowe jako podmiot świadczący usługi realizowania przekazów pieniężnych lub (b) zarejestrowany jako bank działający na licencji federalnej lub stanowej. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne na poziomie stanowym lub federalnym.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Sprzętowe portfele kryptowalutowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na promowanie sprzętowych portfeli kryptowalutowych służących do przechowywania kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz innych kryptoaktywów, które nie oferują dodatkowych usług takich jak kupno, sprzedaż i wymiana aktywów. Muszą być też spełnione pozostałe lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Fundusze kryptowalutowe Dozwolone z ograniczeniami

Google zezwala na reklamy funduszy kryptowalutowych kierowanych na Stany Zjednoczone, o ile reklamodawca jest zarejestrowany na mocy art. 12 ustawy o giełdach za pomocą formularza 10-12g. Musi też spełniać wymagania w zakresie raportowania wynikające z ustawy o giełdach i wszelkie inne lokalne wymagania prawne.

Reklamodawca musi też posiadać certyfikat Google.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne