Om sertifisering i forbindelse med finansielle produkter som er underlagt begrensninger

Annonsører som markedsfører komplekse og spekulative finansielle produkter (differansekontrakter, rullende spot forex, finansiell spreadbetting og lignende produkter) samt kryptovaluta, kan annonsere via Google Ads, men de må sertifiseres av Google. I tillegg må produktene, landingssidene og annonsene være i tråd med alle lokale juridiske krav i landet de ønsker å sertifiseres for.

Denne sertifiseringen kreves for alle annonseformater og annonseutvidelser.

Her kan du søke om sertifisering for finansielle produkter som er underlagt begrensninger.

Sertifiseringskrav

Være lisensiert av de relevante myndighetene

Annonsører må oppfylle lokale lisensieringskrav for å bli sertifisert. Nedenfor finner du lisensieringskravene i alle land der sertifisering for øyeblikket er tilgjengelig.

Asia og Stillehavsregionen

 

Australia

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Australia, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av den australske verdipapir- og investeringskommisjonen (ASIC). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google. 

 

 

Hongkong

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Hongkong, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av kommisjonen for verdipapirer og terminkontrakter i Hongkong (SFC). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google. 

 

 

 

Indonesia

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter som er målrettet mot Israel, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av den indonesiske børsen for råvarer og derivativer (ICDX) eller futuresbørsen i Jakarta (JFX). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

 

Annonsørene må også sertifiseres av Google.

 

Japan

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Japan, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av finanstilsynet i Japan (FSA). Om det gjelder handel med terminkontrakter (futureshandel) der det underliggende aktivumet er en råvare, må annonsøren også være lisensiert av det japanske ministeriet for økonomi, handel og industri. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google. 

Børser for kryptovaluta  Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser er målrettet mot Japan, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av finanstilsynet i Japan (FSA) og ikke er underlagt suspensjon eller pålagt tradingforbud. Andre lokale juridiske krav må også overholdes.

Annonsørene må også sertifiseres av Google.

 

Malaysia

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter som er målrettet mot Malaysia, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av sentralbanken eller verdipapirkommisjonen (SC) i Malaysia. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

 

Annonsørene må også sertifiseres av Google.

 

New Zealand

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot New Zealand, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av finanstilsynet i New Zealand (FMA). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google. 

 

Singapore

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Singapore, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av finansmyndighetene i Singapore (MAS). Om det gjelder handel med terminkontrakter (futureshandel) der det underliggende aktivumet er en råvare, må annonsøren også være lisensiert av International Enterprise Singapore, et organ underlagt handels- og industriministeriet i Singapore. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google. 

 

Taiwan

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Taiwan, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av det taiwanske organet for verdipapirer og terminkontrakter (SFB), som er underlagt landets finanstilsyn (FSC). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google. 

Europa, Afrika og Midtøsten

 

Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike, såfremt leverandøren av disse produktene er lisensiert av en relevant og kompetent nasjonal myndighet i EØS. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google. 

 

Israel

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter som er målrettet mot Israel, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av det israelske verdipapirtilsynet. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google.

 

Russland 

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Russland, såfremt leverandøren av disse produktene er lisensiert av den russiske sentralbanken. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google. 

 

Sør-Afrika 

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Sør-Afrika, såfremt leverandøren av disse produktene er lisensiert av Financial Sector Conduct Authority (FSCA) i Sør-Afrika. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

 

Sveits

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Sveits, såfremt leverandøren av disse produktene er lisensiert av finanstilsynet (FINMA) i Sveits. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google. 

 

Tyrkia

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Tyrkia, såfremt leverandøren av disse produktene er lisensiert av det tyrkiske tilsynsorganet for kapitalmarkeder (Capital Markets Board of Turkey). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google. 

 

De forente arabiske emirater

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot De forente arabiske emirater, såfremt leverandøren av disse produktene er lisensiert av en av disse myndighetene: sentralbanken i De forente arabiske emirater, finansmyndighetene i Dubai (DFSA) eller finansmyndighetene (FSRA) i det globale markedet i Abu Dhabi (ADGM). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google.

 

Storbritannia

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter, differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot og/eller finansiell spreadbetting er målrettet mot Storbritannia, såfremt leverandøren av disse produktene er lisensiert av det britiske tilsynsorganet for finanssektoren (Financial Coduct Authority, FCA). Andre juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google.

Nord- og Sør-Amerika

 

Brasil

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter som er målrettet mot Brasil, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av den brasilianske kommisjonen for omsetning av verdipapirer (CVM). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google.

 

Canada

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Canada, såfremt leverandøren av disse produktene er lisensiert av tilsynsorganet for verdipapirer i Ontario (OSC). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google. 

 

USA

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot USA, såfremt leverandøren av disse produktene er lisensiert av National Futures Association (NFA). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google. 

Børser for kryptovaluta  Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser er målrettet mot USA, men dette forutsetter at annonsøren er registrert som pengetjenestebedrift («Money Services Business», (MSB)) hos det amerikanske finansministeriets avdeling for økonomisk kriminalitetsbekjempelse (FinCEN), eller som børsmegler, børs eller et annet omsetningssystem hos SEC, et amerikansk føderalt tilsyn som har ansvar for handel med verdipapirer. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, uavhengig om disse håndheves på statlig eller føderalt nivå.

Annonsørene må også sertifiseres av Google.

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?