Om sertifisering i forbindelse med finansielle produkter som er underlagt begrensninger

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Annonsører som markedsfører komplekse og spekulative finansielle produkter (differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting og lignende produkter), kryptovalutabørser, digitale kryptolommebøker og fysiske kryptolommebøker, kan annonsere via Google Ads, men de må sertifiseres av Google. I tillegg må produktene, landingssidene og annonsene til disse annonsørene oppfylle alle lokale juridiske krav i landet eller regionen annonsørene ønsker å være sertifisert for.

Denne sertifiseringen kreves for alle annonseformater og elementer.

Her kan du søke om sertifisering for finansielle produkter som er underlagt begrensninger.

Sertifiseringskrav

Krav til å være lisensiert av de relevante myndighetene

Annonsører må oppfylle lokale lisensieringskrav for å bli sertifisert. Nedenfor finner du lisensieringskravene i alle land og områder der sertifisering er tilgjengelig for øyeblikket.

Asia og Stillehavsregionen

Australia

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Australia, hvis annonsøren er behørig lisensiert av Securities and Investments Commission i Australia. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Hongkong

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Hongkong, hvis annonsøren er behørig lisensiert av Securities and Futures Commission i Hongkong. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Kryptovalutabørser

Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser er målrettet mot Hongkong, hvis annonsøren deltar i lisensieringsregimet og har fått type 1-lisens (omsetning av verdipapirer) og type 7-lisens (levering av automatiserte tradingtjenester) av Securities and Futures Commission (SFC) i Hongkong. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske lommebokenheter Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for lommebokenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Indonesia

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter som er målrettet mot Indonesia, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av den indonesiske børsen for råvarer og derivativer (ICDX) eller futuresbørsen i Jakarta (JFX). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Kryptovalutabørser Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser er målrettet mot Indonesia, såfremt annonsøren har fått utstedt den relevante lisensen som Crypto Asset Physical Trader (fysisk forhandler av kryptoaktiva) fra Bappebti. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske kryptolommebøker Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for fysiske kryptolommebøker som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, NFT-er («non-fungible token») eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke kan brukes til for eksempel kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Japan

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Japan, hvis annonsøren er behørig lisensiert av Financial Services Agency i Japan. For handel med terminkontrakter (futureshandel) der det underliggende aktivumet er en råvare, må annonsøren også være lisensiert av det japanske ministeriet for økonomi, handel og industri (Ministry of Economy, Trade and Industry). I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Kryptovalutabørser og lommebokprogrammer Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser er målrettet mot Japan, hvis annonsøren er behørig lisensiert som tjenesteleverandør til kryptovalutabørser hos Financial Services Agency (金融庁) i Japan. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske lommebokenheter Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for lommebokenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Malaysia

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter som er målrettet mot Malaysia, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av sentralbanken eller verdipapirkommisjonen (SC) i Malaysia. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

 

Annonsørene må også sertifiseres av Google.

Filippinene

Produkt Er dette tillatt? Detaljer

Kryptovalutabørser og lommebokprogrammer

Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser og -lommebøker er målrettet mot Filippinene, hvis annonsøren er registrert som pengetjenestebedrift (Money Services Business) hos den filippinske sentralbanken (BSP). I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske lommebokenheter Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for lommebokenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

New Zealand

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot New Zealand, hvis annonsøren er behørig lisensiert av Financial Markets Authority i New Zealand. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Singapore

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse og spekulative finansielle produkter er målrettet mot Singapore, hvis annonsøren er behørig lisensiert av Monetary Authority of Singapore (MAS). For handel med produkter der det underliggende aktivumet er en råvare, må annonsøren også være lisensiert av Enterprise Singapore. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Sør-Korea

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Kryptovalutabørser og lommebokprogrammer Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser og -lommebøker er målrettet mot Sør-Korea, hvis annonsøren har sendt inn en rapport til Commissioner of the Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) der de oppgir å være tjenesteleverandør innen virtuelle ressurser (VASP). I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske lommebokenheter Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for lommebokenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Taiwan

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Taiwan, hvis annonsøren er behørig lisensiert av Securities and Futures Bureau, som er underlagt Financial Supervisory Commission i Taiwan. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Thailand

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Kryptovalutabørser Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser er målrettet mot Thailand, hvis annonsøren har fått en relevant forretningslisens for digitale ressurser fra Securities and Exchange Commission (SEC) i Thailand. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske lommebokenheter Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for lommebokenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Europa, Afrika og Midtøsten

Bulgaria, Estland, Finland, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Bulgaria, Estland, Finland, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike, hvis leverandøren av disse produktene er lisensiert av en relevant og kompetent nasjonal myndighet i EØS. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Bahrain

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Kryptovalutabørser og lommebokprogrammer Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser og -lommebøker målrettes mot Bahrain, hvis annonsøren har riktig lisens fra sentralbanken i Bahrain (CBB) som leverandør av kryptorelaterte tjenester. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske lommebokenheter Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for lommebokenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Frankrike

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Kryptovalutabørser og lommebokprogrammer Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser og -lommebøker er målrettet mot Frankrike, hvis annonsøren er registrert som tjenesteleverandør innen digitale ressurser (DASP) hos det franske finanstilsynet (AMF – Autorité des Marchés Financiers). I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske lommebokenheter Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for lommebokenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Finland

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Kryptovalutabørser og lommebokprogrammer Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser og -lommebøker målrettes mot Finland, hvis annonsøren er registrert på riktig måte hos finanstilsynet i Finland («FIN-FSA») som leverandør av virtuelle valutaer. Andre lokale juridiske krav må også overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske lommebokenheter Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for lommebokenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Tyskland

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Kryptovalutabørser og lommebokprogrammer Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser og -lommebøker er målrettet mot Tyskland, hvis annonsøren er behørig lisensiert for de markedsførte aktivitetene ved å ha forretningslisens for eksempel som aksjemegler, multilateral handelsfasilitet og/eller tilbyder av oppbevaringstjenester for kryptovaluta, hos det tyske finanstilsynet (BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske lommebokenheter

Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for lommebokenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Israel

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter som er målrettet mot Israel, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av det israelske verdipapirtilsynet. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Kryptovalutabørser og -lommebøker Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for børser eller lommebøker for kryptovalutaer målrettes mot Israel, såfremt annonsøren enten er (a) lisensiert av CMISA (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) som leverandør av finansielle tjenester eller (b) lisensiert av Israels sentralbank (בנק ישראל) som bankvirksomhet. Andre lokale juridiske krav må også overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Kryptolagringsenheter Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for kryptolagringsenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. Andre lokale juridiske krav må også overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Kenya

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse og spekulative finansielle produkter er målrettet mot Kenya, hvis annonsøren er behørig lisensiert av Capital Markets Authority (CMA). I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Russland

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Russland, hvis leverandøren av disse produktene er lisensiert av den russiske sentralbanken. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Sør-Afrika

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Sør-Afrika, såfremt leverandøren av disse produktene er lisensiert av Financial Sector Conduct Authority (FSCA) i Sør-Afrika. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Sveits

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Sveits, hvis leverandøren av disse produktene er lisensiert av finanstilsynet (FINMA) i Sveits. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Tyrkia

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Tyrkia, hvis leverandøren av disse produktene er lisensiert av det tyrkiske tilsynsorganet for kapitalmarkeder (Capital Markets Board of Turkey). I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

De forente arabiske emirater

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for komplekse og spekulative finansielle produkter målrettet mot De forente arabiske emirater såfremt leverandøren av disse produktene er lisensiert av en av disse myndighetene: finanstilsynet (SCA) i De forente arabiske emirater, finansmyndighetene (DFSA) for det internasjonale finanssenteret i Dubai (DIFC), finanstilsynet (FSRA) for det globale markedet i Abu Dhabi (ADGM). I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Kryptovalutabørser

Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser er målrettet mot De forente arabiske emirater, hvis annonsøren enten (a) har lisens utstedt av Financial Services Regulatory Authority (FSRA) til å drive en multilateral handelsfasilitet eller (b) har lisens utstedt av Virtual Asset Regulatory Authority (VARA). I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske lommebokenheter Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for lommebokenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Storbritannia

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter, differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot og/eller finansiell spreadbetting er målrettet mot Storbritannia, såfremt leverandøren av disse produktene er lisensiert av det britiske tilsynsorganet for finanssektoren (Financial Coduct Authority, FCA). Andre juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google.

Nord- og Sør-Amerika

Brasil

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot, finansiell spreadbetting Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter som er målrettet mot Brasil, såfremt annonsøren er behørig lisensiert av den brasilianske kommisjonen for omsetning av verdipapirer (CVM). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også sertifiseres av Google.

Canada

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Differansekontrakter, valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot Canada, hvis leverandøren av disse produktene er lisensiert av Ontario Securities Commission (OSC). Andre lokale juridiske krav må også overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Kryptovalutabørser Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser er målrettet mot Canada, hvis annonsøren er registrert både som pengetjenestebedrift hos FINTRAC (CANAFE) og markedsplass eller investeringsforhandler hos de aktuelle provinsielle verdipapirmyndighetene. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske lommebokenheter Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for lommebokenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

USA

Produkt Er dette tillatt? Detaljer
Valutahandel med rullerende spot Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for komplekse, spekulative finansielle produkter er målrettet mot USA, hvis leverandøren av disse produktene er lisensiert av National Futures Association (NFA). I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes, herunder krav til risikoadvarsler og tak på gjeldsgrad.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Kryptovalutabørser og lommebokprogrammer Tillatt med begrensninger

Google tillater at annonser for kryptovalutabørser er målrettet mot USA, hvis annonsøren (a) er registrert som pengetjenestebedrift hos FinCEN og er registrert som pengeoverføringstjeneste i en delstat, eller (b) er en bankenhet registrert på føderalt eller delstatlig nivå. Andre lokale juridiske krav må også overholdes, uavhengig om disse håndheves på statlig eller føderalt nivå.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Fysiske lommebokenheter Tillatt med begrensninger

Google tillater annonser for lommebokenheter som er utviklet for sikker oppbevaring av private nøkler for kryptovalutaer, ikke-utskiftbare dataenheter (såkalte non-fungible tokens – NFT-er) eller andre kryptobaserte ressurser, men som ikke har tilleggstjenester som kjøp, salg, bytte eller omsetning av kryptoressurser. I tillegg må andre lokale juridiske krav overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Kryptovalutabanker Tillatt med begrensninger

Google tillater målretting av annonser for kryptovalutabørser mot USA såfremt annonsøren er registrert i henhold til del 12 i loven om omsetning av verdipapirer (Securities Exchange Act) ved hjelp av skjema 10-12g. Rapporteringskrav i henhold til loven om omsetning av verdipapirer og andre lokale juridiske krav må også overholdes.

Annonsørene må også være sertifisert av Google.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny