Piiratud finantstoodete sertifikaadi teave

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Reklaamijatel on lubatud Google Adsi kaudu reklaamida keerukaid spekulatiivseid finantstooteid (hinnavahelepingud, edasilükkuva täitmistähtajaga valuutatehingud, finantsvaldkonna hinnavahekihlvedu ja samasisulised tooted) või krüptovaluutabörse, ent neil peab olema Google'i sertifikaat ning nende tooted, sihtlehed ja reklaamid peavad vastama kõigile õiguslikele nõuetele, mis kehtivad riigis või piirkonnas, mille jaoks nad sertifikaati taotlevad.

Seda sertifikaati nõutakse kõikide reklaamivormingute ja -varade puhul.

Taotlege piiratud spekulatiivsete finantstoodete sertifikaati siin.

Sertifitseerimisnõuded

Pädeva asutuse litsents

Sertifikaadi saamiseks peavad reklaamijad järgima kohalikke litsentsinõudeid. Allpool on loetletud litsentsinõuded kõigis riikides/piirkondades, kus sertifitseerimine on praegu saadaval.

Aasia Vaikse ookeani piirkond

Austraalia

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Austraaliat keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui reklaamijal on Austraalia väärtpaberite ja investeeringute komisjoni kehtiv litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Hongkong

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud, finantsvaldkonna hinnavahekihlveod Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Hongkongi keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui reklaamijal on Hongkongi väärtpaberi- ja futuurikomisjoni kehtiv litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Krüptovaluutabörsid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Hongkongi krüptovaluutabörside reklaamidega, kui reklaamija on nõustunud litsentside väljastamise korraga ning hankinud Hongkongi väärtpaberi- ja futuurikomisjonilt (SFC) 1. tüübi (väärtpaberitega kauplemine) ja 7. tüübi (automaatsete kauplemisteenuste osutamine) tegevusloa. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat

Indoneesia

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud, hinnavahekihlveod Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Indoneesiat keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui reklaamijal on Indoneesia kauba- ja kaubaderivaatide börsi (IDCX) või Jakarta futuurituru (JFX) kehtiv litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

 

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Jaapan

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Jaapanit keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui reklaamijal on Jaapani finantsteenuste agentuuri kehtiv litsents ning kaupade puhul ka majandus-, kaubandus- ja tööstusministeeriumi litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Krüptovaluutabörsid ja rahakotid Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Jaapanit krüptovaluutabörside reklaamidega, kui reklaamija on Jaapani finantsteenuste agentuuris (金融庁) nõuetekohaselt registreeritud krüptovaluutabörsi teenusepakkujana. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Malaisia

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Malaisiat keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui reklaamijal on Malaisia keskpanga või Malaisia väärtpaberikomitee (SC) kehtiv litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

 

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Filipiinid

Toode Lubatud? Üksikasjad

Krüptovaluutabörsid ja rahakotid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Filipiine krüptovaluutabörside ja krüptovaluuta rahakottide reklaamidega, kui reklaamija on hankinud Filipiinide keskpangalt (BSP) rahateenuseid pakkuva ettevõtte tunnistuse. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Uus-Meremaa

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud, finantsvaldkonna hinnavahekihlveod Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Uus-Meremaad keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui reklaamijal on Uus-Meremaa finantsturgude ameti kehtiv litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Singapur

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud, finantsvaldkonna hinnavahekihlveod Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Singapuri keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui reklaamijal on Singapuri rahandusasutuse kehtiv litsents ning kaupade puhul ka Singapuri rahvusvahelise ettevõtluse ameti litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Lõuna-Korea

Toode Lubatud? Üksikasjad
Krüptovaluutabörsid ja rahakotid Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Lõuna-Koread krüptovaluutabörside ja krüptovaluuta rahakottide reklaamidega, kui reklaamija on edukalt esitanud Korea rahapesu andmebüroo (KoFIU) volinikule virtuaalvara teenusepakkuja (VASP) aruande. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Taiwan

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud, finantsvaldkonna hinnavahekihlveod Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Taiwani keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui reklaamijal on Taiwani finantsjärelevalve komisjoni väärtpaberite ja futuurtehingute büroo kehtiv litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Tai

Toode Lubatud? Üksikasjad
Krüptovaluutabörsid Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Taid krüptovaluutabörside reklaamidega, kui reklaamija on hankinud Tai väärtpaberi- ja börsikomisjonilt (SEC) asjakohase digivarade tegevusloa. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google'i sertifikaat

Euroopa, Aafrika ja Lähis-Ida

Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi.

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud, finantsvaldkonna hinnavahekihlveod Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Austriat, Bulgaariat, Horvaatiat, Küprost, Tšehhi Vabariiki, Taanit, Eestit, Soomet, Saksamaad, Kreekat, Ungarit, Islandit, Iirimaad, Itaaliat, Lätit, Leedut, Luksemburgi, Maltat, Hollandit, Norrat, Poolat, Portugali, Rumeeniat, Slovakkiat, Sloveeniat, Hispaaniat või Rootsit keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui nende toodete pakkujal on Euroopa Majanduspiirkonna pädeva riikliku asutuse väljastatud litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Bahrein

Toode Lubatud? Üksikasjad
Krüptovaluutabörsid ja rahakotid Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Bahreini krüptovaluutabörside ja krüptovaluuta rahakottide reklaamidega, kui reklaamijal on asjakohane Bahreini keskpanga (CBB) krüptovarateenuste litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Prantsusmaa

Toode Lubatud? Üksikasjad
Krüptovaluutabörsid ja rahakotid Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Prantsusmaad krüptovaluutabörside ja krüptovaluuta rahakottide reklaamidega, kui reklaamija on AMF-is (Autorité des Marchés Financiers) registreeritud digivarade teenusepakkujana (DASP). Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Soome

Toode Lubatud? Üksikasjad
Krüptovaluutabörsid ja rahakotid Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Soomet krüptovaluutabörside ja krüptovaluuta rahakottide reklaamidega, kui reklaamija on Soome finantsteenuste järelevalveasutuses (FIN-FSA) virtuaalvaluuta pakkujana nõuetekohaselt registreeritud. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Saksamaa

Toode Lubatud? Üksikasjad
Krüptovaluutabörsid ja rahakotid Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Saksamaad krüptovaluutabörside ja krüptovaluuta rahakottide reklaamidega, kui reklaamijal on reklaamitavate tegevuste jaoks asjakohased litsentsid, nt finantsvahendusteenuste litsents, mitmepoolse kauplemissüsteemi litsents ja/või krüptohoidla tegevusluba BaFinilt (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Iisrael

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud, finantsvaldkonna hinnavahekihlveod Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Iisraeli keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui reklaamijal on vastav väärtpaberiameti vastav litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Krüptovaluutabörsid ja rahakotid Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Iisraeli krüptovaluutabörse ja krüptovaluuta rahakotte reklaamidega, kui reklaamijal on (a) CMISA (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) finantsteenuste litsents või (b) Israeli Panga (בנק ישראל) pangandusettevõtte litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Venemaa

Toode Lubatud? Üksikasjad
Valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Venemaad keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui toodete pakkujal on Venemaa keskpanga litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Lõuna-Aafrika Vabariik

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud, finantsvaldkonna hinnavahekihlveod Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Lõuna-Aafrika Vabariigi keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui toodete pakkujal on Lõuna-Aafrika Vabariigi finantsinspektsiooni (FSCA) litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Šveits

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud, finantsvaldkonna hinnavahekihlveod Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Šveitsi keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui toodete pakkujal on Šveitsi FINMA litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Türgi

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Türgit keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui toodete pakkujal on Türgi kapitaliturgude ameti litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Araabia Ühendemiraadid

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Araabia Ühendemiraate keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui toodete pakkujal on litsents ühelt järgmiselt asutuselt: Väärtpaberite ja kaubatuletisinstrumentide amet (SCA), Dubai rahvusvahelise finantskeskuse (DIFC) alla kuuluv Dubai finantsteenuste amet (DFSA), Abu Dhabi Global Marketi (ADGM) alla kuuluv Finantsteenuste reguleerimisamet (FSRA). Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Krüptovaluutabörsid

Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Araabia Ühendemiraate krüptovaluutabörside reklaamidega, kui reklaamijal on mitmepoolse kauplemissüsteemi tegevusluba finantsteenuseid reguleerivalt asutuselt (FSRA). Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Ühendkuningriik

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud, hinnavahekihlveod Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Ühendkuningriike keerukaid spekulatiivseid finantstooteid ja koondsaite, mis pakuvad hinnavahelepinguid, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehinguid ja/või hinnavahekihlvedusid hõlmavate reklaamidega, kui nende toodete pakkujal on finantsjuhtimise ameti (FCA) litsents. Täidetud peavad olema ka muud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Põhja- ja Lõuna-Ameerika

Brasiilia

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud, hinnavahekihlveod Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Brasiilia keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui reklaamijal on Brasiilia väärtpaberi- ja börsikomisjoni vastav litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Kanada

Toode Lubatud? Üksikasjad
Hinnavahelepingud, valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Kanada keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui toodete pakkujal on Ontario väärtpaberikomitee (OSC) litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Krüptovaluutabörsid Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Kanadat krüptovaluutabörside reklaamidega, kui reklaamija on registreeritud organisatsioonis FINTRAC (CANAFE) finantsteenuste ettevõttena ja vastava provintsi väärtpaberiametis investeerimisvahendaja või turuna. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Ameerika Ühendriigid

Toode Lubatud? Üksikasjad
Valuuta edasilükkuva täitmistähtajaga tehingud Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Ameerika Ühendriike keerukaid spekulatiivseid finantstooteid hõlmavate reklaamidega, kui toodete pakkujal on USA riikliku futuuride assotsiatsiooni (NFA) litsents. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud õiguslikud nõuded, sh finantsvõimenduse ülempiir ja riskihoiatused.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Krüptovaluutabörsid ja rahakotid Lubatud teatud piirangutega

Google lubab sihtida Ameerika Ühendriike krüptovaluutabörside reklaamidega, kui reklaamija a) on organisatsioonis FinCEN registreeritud finantsteenuste ettevõttena ja ühes osariigis raha ülekandjana või b) on föderaalne või osariigi pangaüksus. Täidetud peavad olema ka muud kohalikud (osariigi- või föderaaltaseme) juriidilised nõuded.

Reklaamijatel peab olema ka Google’i sertifikaat.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
73067
false
false