Σχετικά με την πιστοποίηση χρηματοοικονομικών προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμούς

Οι διαφημιζόμενοι οι οποίοι προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα (συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιµα βραχυπρόθεσµα συμβόλαια συναλλάγµατος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα (spread betting) και συνώνυμα προϊόντα) ή ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων επιτρέπεται να διαφημίζονται μέσω του Google Ads, αλλά πρέπει να πιστοποιούνται από την Google, ενώ τα προϊόντα, οι σελίδες προορισμού και οι διαφημίσεις τους πρέπει να πληρούν όλες τις κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις της χώρας για την οποία θέλουν να πιστοποιηθούν.

Αυτή η πιστοποίηση απαιτείται για όλες τις μορφές και επεκτάσεις διαφήμισης.

Υποβάλετε αίτηση για πιστοποίηση για χρηματοοικονομικά προϊόντα που υπόκεινται σε περιορισμούς εδώ.

Απαιτήσεις πιστοποίησης

Αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές

Προκειμένου να πιστοποιηθούν, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις κατά τόπους ισχύουσες απαιτήσεις αδειοδότησης. Δείτε παρακάτω τις απαιτήσεις αδειοδότησης σε όλες τις χώρες όπου διατίθεται προς το παρόν πιστοποίηση.

Ασία-Ειρηνικός

 

Αυστραλία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν την Αυστραλία, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από την Αυστραλιανή Επιτροπή Κινητών Αξιών και Επενδύσεων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. 

 

 

Χονγκ Κονγκ

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα επί ανοιγμάτων (spread betting) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν το Χονγκ Κονγκ, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. 

 

 

 

Ινδονησία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στοχεύουν την Ινδονησία, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων και Παραγώγων της Ινδονησίας (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange, ICDX) ή το Χρηματιστήριο Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Τζακάρτα (Jakarta Futures Exchange, JFX). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

 

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

 

Ιαπωνία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν την Ιαπωνία, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από τον Οργανισμό Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιαπωνίας και, στην περίπτωση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης όπου το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού είναι εμπόρευμα, από το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. 

Ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων  Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν την Ιαπωνία, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από τον Οργανισμό Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιαπωνίας και εφόσον δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του δικαστική απόφαση αναστολής ή απαγόρευση συναλλαγών. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

 

Μαλαισία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στοχεύουν τη Μαλαισία, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από την Κεντρική Τράπεζα της Μαλαισίας ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Μαλαισίας (SC). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

 

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

 

Νέα Ζηλανδία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα επί ανοιγμάτων (spread betting) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν τη Νέα Ζηλανδία, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Νέας Ζηλανδίας. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. 

 

Σιγκαπούρη

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα επί ανοιγμάτων (spread betting) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν τη Σιγκαπούρη, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από τη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης και, στην περίπτωση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης όπου το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού είναι εμπόρευμα, από τον οργανισμό International Enterprise Singapore. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. 

 

Ταϊβάν

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα επί ανοιγμάτων (spread betting) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν την Ταϊβάν, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από την Επιτροπής Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ταϊβάν της Επιτροπής Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ταϊβάν. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. 

Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή

 

Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία.

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα επί ανοιγμάτων (spread betting) Επιτρέπεται με περιορισμούς

H Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τη Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία ή τη Φινλανδία, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από σχετική εθνική αρμόδια αρχή. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. 

 

Ισραήλ

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν στο Ισραήλ, εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει λάβει κατάλληλη άδεια από την Εποπτική αρχή του Ισραήλ. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

 

Ρωσία 

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν τη Ρωσία, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. 

 

Νότια Αφρική 

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα επί ανοιγμάτων (spread betting) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στοχεύουν τη Νότια Αφρική, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από την Αρχή Ελέγχου Συμπεριφοράς Χρηματοοικονομικού Τομέα (Financial Sector Conduct Authority, FSCA) της Νότιας Αφρικής. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

 

Ελβετία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα επί ανοιγμάτων (spread betting) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν την Ελβετία, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από την Ελβετική Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (FINMA). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. 

 

Τουρκία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν την Τουρκία, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. 

 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στοχεύουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από μία από τις εξής αρχές: Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ντουμπάι (DFSA), Αρχή Ρύθμισης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSRA) της Παγκόσμιας Αγοράς του Άμπου Ντάμπι (ADGM). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

 

Ηνωμένο Βασίλειο

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα επί ανοιγμάτων (spread betting) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και ιστοτόπους-αθροιστές για συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) ή/και οικονομικά στοιχήματα επί ανοιγμάτων (spread betting) κατά τη στόχευση του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Βόρεια και Νότια Αμερική

 

Βραζιλία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα, κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα που στοχεύουν στη Βραζιλία, εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει λάβει κατάλληλη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βραζιλίας (CVM). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

 

Καναδάς

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν τον Καναδά, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Οντάριο (OSC). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. 

 

Ηνωμένες Πολιτείες

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από τον Εθνικό Σύνδεσμο Διαχειριστών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (NFA) των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google. 

Ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων  Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι εγγεγραμμένος στο Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) ως επιχείρηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως χρηματιστής-διαπραγματευτής, ανταλλακτήριο ή εναλλακτικό σύστημα συναλλαγών. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, είτε σε πολιτειακό είτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;