Σχετικά με την πιστοποίηση χρηματοοικονομικών προϊόντων που υπόκεινται σε περιορισμούς

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι διαφημιζόμενοι οι οποίοι προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα (συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιµα βραχυπρόθεσµα συμβόλαια συναλλάγµατος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting και συνώνυμα προϊόντα), ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και πορτοφόλια λογισμικού, ή πορτοφόλια εξοπλισμού κρυπτονομισμάτων επιτρέπεται να διαφημίζονται μέσω του Google Ads, αλλά πρέπει να πιστοποιούνται από την Google, ενώ τα προϊόντα, οι σελίδες προορισμού και οι διαφημίσεις τους πρέπει να πληρούν όλες τις κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις της χώρας ή της περιοχής για την οποία θέλουν να πιστοποιηθούν.

Αυτή η πιστοποίηση απαιτείται για όλες τις μορφές και τα στοιχεία διαφήμισης.

Υποβάλετε αίτηση για πιστοποίηση για χρηματοοικονομικά προϊόντα που υπόκεινται σε περιορισμούς εδώ.

Απαιτήσεις πιστοποίησης

Αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές

Προκειμένου να πιστοποιηθούν, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις κατά τόπους ισχύουσες απαιτήσεις αδειοδότησης. Δείτε παρακάτω τις απαιτήσεις αδειοδότησης σε όλες τις χώρες/περιοχές όπου διατίθεται προς το παρόν πιστοποίηση.

Ασία-Ειρηνικός

Αυστραλία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν την Αυστραλία, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από την Αυστραλιανή Επιτροπή Κινητών Αξιών και Επενδύσεων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Χονγκ Κονγκ

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν το Χονγκ Κονγκ, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων

Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν το Χονγκ Κονγκ, εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει υποβάλει δήλωση συμμετοχής στις αρχές αδειοδότησης και έχει λάβει άδεια τύπου 1 (αγοραπωλησίες χρεογράφων) και τύπου 7 (παροχή αυτοματοποιημένων υπηρεσιών διαπραγμάτευσης) από την Επιτροπή Χρεογράφων και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (SFC) του Χονγκ Κονγκ. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google

Πορτοφόλια σε φυσική μορφή Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια σε φυσική μορφή (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ινδονησία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στοχεύουν την Ινδονησία, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων και Παραγώγων της Ινδονησίας (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange, ICDX) ή το Χρηματιστήριο Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Τζακάρτας (Jakarta Futures Exchange, JFX). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις οι οποίες προωθούν ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που στοχεύουν την Ινδονησία, εφόσον ο διαφημιζόμενος κατέχει την κατάλληλη άδεια Crypto Asset Physical Trader από τη ρυθμιστική αρχή Bappebti της Ινδονησίας. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Πορτοφόλια εξοπλισμού Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια εξοπλισμού (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ιαπωνία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα οι οποίες στοχεύουν την Ιαπωνία, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από τον Οργανισμό Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ιαπωνίας και, στην περίπτωση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης όπου το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού είναι εμπόρευμα, το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ιαπωνίας. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και πορτοφόλια σε μορφή λογισμικού Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν την Ιαπωνία, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως εγγεγραμμένος ως πάροχος υπηρεσιών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (金融庁) της Ιαπωνίας. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Πορτοφόλια σε φυσική μορφή Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια σε φυσική μορφή (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Μαλαισία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στοχεύουν τη Μαλαισία, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από την Κεντρική Τράπεζα της Μαλαισίας ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Μαλαισίας (SC). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

 

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Φιλιππίνες

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες

Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και πορτοφόλια σε μορφή λογισμικού

Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλαγές και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν τις Φιλιππίνες, εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει λάβει σχετικό πιστοποιητικό επιχείρησης χρηματικών υπηρεσιών από την Κεντρική Τράπεζα των Φιλιππίνων (BSP). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Πορτοφόλια σε φυσική μορφή Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια σε φυσική μορφή (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Νέα Ζηλανδία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν τη Νέα Ζηλανδία, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Νέας Ζηλανδίας. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Σιγκαπούρη

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν τη Σιγκαπούρη, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από τη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης και, στην περίπτωση προϊόντων όπου το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού είναι εμπόρευμα, τον οργανισμό Enterprise Singapore. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Νότια Κορέα

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και πορτοφόλια σε μορφή λογισμικού Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλαγές και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν τη Νότια Κορέα, εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει καταθέσει επιτυχώς αναφορά παρόχου υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) στον Επίτροπο της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Κορέας (KoFIU). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Πορτοφόλια σε φυσική μορφή Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια σε φυσική μορφή (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ταϊβάν

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν την Ταϊβάν, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι δεόντως αδειοδοτημένος από την Υπηρεσία Κινητών Αξιών και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Επιτροπής Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Ταϊβάν. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ταϊλάνδη

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλαγές και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν την Ταϊλάνδη, εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει λάβει σχετική άδεια επιχείρησης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς (SEC) της Ταϊλάνδης. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google

Πορτοφόλια σε φυσική μορφή Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια σε φυσική μορφή (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή

Αυστρία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Κάτω Χώρες, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία.

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

H Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισλανδία, την Ιταλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τη Νορβηγία, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία, την Τσεχία ή τη Φινλανδία, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο από σχετική εθνική αρμόδια αρχή. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Μπαχρέιν

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και πορτοφόλια σε μορφή λογισμικού Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν το Μπαχρέιν, εφόσον ο διαφημιζόμενος κατέχει την κατάλληλη άδεια υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων από την Κεντρική Τράπεζα του Μπαχρέιν (CBB). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Πορτοφόλια σε φυσική μορφή Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια σε φυσική μορφή (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Γαλλία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και πορτοφόλια σε μορφή λογισμικού Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλαγές και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν τη Γαλλία, εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει εγγραφεί στην AMF (Autorité des Marchés Financiers) ως πάροχος υπηρεσιών ψηφιακών στοιχείων (DASP). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Πορτοφόλια σε φυσική μορφή Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια σε φυσική μορφή (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Φινλανδία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και πορτοφόλια σε μορφή λογισμικού Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει την προώθηση ανταλλαγών κρυπτονομισμάτων και πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων που στοχεύουν τη Φινλανδία, εφόσον ο διαφημιζόμενος κατέχει την κατάλληλη εγγραφή ως πάροχος εικονικών νομισμάτων από την Οικονομική Εποπτική Αρχή της Φιλανδίας (FIN-FSA). Τυχόν άλλες τοπικές νομικές απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται επίσης.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Πορτοφόλια σε φυσική μορφή Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια σε φυσική μορφή (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Γερμανία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και πορτοφόλια σε μορφή λογισμικού Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλαγές και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν τη Γερμανία, εφόσον ο διαφημιζόμενος διαθέτει τις κατάλληλες άδειες για τις διαφημιζόμενες δραστηριότητες, π.χ. άδεια παροχής χρηματομεσιτικών υπηρεσιών, άδεια λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης ή/και άδεια επιχείρησης θεματοφυλακής κρυπτονομισμάτων, από τη γερμανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Πορτοφόλια σε φυσική μορφή

Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια σε φυσική μορφή (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ισραήλ

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν στο Ισραήλ, εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει λάβει κατάλληλη άδεια από την Εποπτική αρχή του Ισραήλ. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και πορτοφόλια λογισμικού Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν το Ισραήλ, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι (α) αδειοδοτημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ισραήλ (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, CMISA) ως πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή (β) αδειοδοτημένος από την Κεντρική Τράπεζα του Ισραήλ (בנק ישראל) ως τραπεζικός οργανισμός. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Πορτοφόλια εξοπλισμού Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια εξοπλισμού (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Κένυα

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν την Κένυα, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι αδειοδοτημένος από την Αρχή Κεφαλαιουχικών Αγορών (CMA). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ρωσία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν τη Ρωσία, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Νότια Αφρική

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία στοχεύουν τη Νότια Αφρική, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από την Αρχή Ελέγχου Συμπεριφοράς Χρηματοοικονομικού Τομέα (Financial Sector Conduct Authority, FSCA) της Νότιας Αφρικής. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ελβετία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν την Ελβετία, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από την Ελβετική Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών (FINMA). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Τουρκία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν την Τουρκία, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από τις παρακάτω αρχές: την Αρχή Χρεογράφων και Αγαθών (SCA), την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών του Ντουμπάι (DFSA) του Διεθνούς Οικονομικού Κέντρου του Ντουμπάι (DIFC), τη Ρυθμιστική Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών (FSRA) της Διεθνούς Αγοράς του Άμπου Ντάμπι (ADGM). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων

Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εφόσον ο διαφημιζόμενος είτε (α) κατέχει άδεια λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης από τη Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSRA) είτε (β) κατέχει άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων (VARA). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Πορτοφόλια σε φυσική μορφή Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια σε φυσική μορφή (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ηνωμένο Βασίλειο

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex), οικονομικά στοιχήματα επί ανοιγμάτων (spread betting) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει την προβολή διαφημίσεων που προωθούν πολύπλοκα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και ιστοτόπους-αθροιστές για συμβάσεις επί διαφορών (CFD), ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) ή/και οικονομικά στοιχήματα επί ανοιγμάτων (spread betting) κατά τη στόχευση του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς (Financial Conduct Authority). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Βόρεια και Νότια Αμερική

Βραζιλία

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, οικονομικά στοιχήματα spread betting Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα, κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα που στοχεύουν στη Βραζιλία, εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει λάβει κατάλληλη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βραζιλίας (CVM). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Καναδάς

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Συμβάσεις επί διαφορών, ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν τον Καναδά, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Οντάριο (OSC). Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν τον Καναδά, εφόσον ο διαφημιζόμενος είναι εγγεγραμμένος στο Κέντρο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και Εκθέσεων του Καναδά (FINTRAC, CANAFE) ως επιχείρηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και στην αντίστοιχη περιφερειακή αρχή κινητών αξιών ως χρηματιστής επενδύσεων ή αγορά. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Πορτοφόλια σε φυσική μορφή Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν πορτοφόλια σε φυσική μορφή (hardware wallets), τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ηνωμένες Πολιτείες

Προϊόν Επιτρέπεται; Λεπτομέρειες
Ανανεώσιμα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια συναλλάγματος (rolling spot forex) Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν σύνθετα κερδοσκοπικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και στοχεύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον ο πάροχος των εν λόγω προϊόντων είναι αδειοδοτημένος από τον Εθνικό Σύνδεσμο Διαχειριστών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (NFA) των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, όπως ανώτατα όρια μόχλευσης και προειδοποιήσεις κινδύνου.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και πορτοφόλια σε μορφή λογισμικού Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον ο διαφημιζόμενος είτε (α) είναι εγγεγραμμένος στο Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) ως επιχείρηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και σε μια πολιτεία ως εταιρεία υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων ή είναι (β) τραπεζικό νομικό πρόσωπο που έχει λάβει έγκριση σε ομοσπονδιακό ή πολιτειακό επίπεδο. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, είτε σε πολιτειακό είτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Κρύα πορτοφόλια Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν κρύα πορτοφόλια, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε αυτά τα ιδιωτικά κλειδιά κρυπτονομισμάτων, μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFT) ή άλλων κρυπτοστοιχείων, αλλά δεν προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η αγορά, η πώληση, η ανταλλαγή ή η διαπραγμάτευση στοιχείων. Πρέπει, επίσης, να πληρούνται και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Καταπιστεύματα κρυπτονομισμάτων Επιτρέπεται με περιορισμούς

Η Google επιτρέπει διαφημίσεις που προωθούν καταπιστεύματα κρυπτονομισμάτων και στοχεύουν τις ΗΠΑ, εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει εγγραφεί με επιτυχία σύμφωνα με την Ενότητα 12 του Νόμου περί Χρηματιστηρίων χρησιμοποιώντας το έντυπο 10-12g. Πρέπει, επίσης, να υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αναφοράς στο πλαίσιο του Νόμου περί ανταλλακτηρίων και οποιεσδήποτε άλλες κατά τόπους ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Επίσης, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση από την Google.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού