Sobre la certificació per anunciar productes financers restringits

Els anunciants que promocionen productes financers especulatius complexos (contractes per diferències, canvis de divisa al comptat amb renovació, apostes sobre diferencials financers i productes similars) o el canvi de criptomonedes poden fer publicitat amb Google Ads, sempre que tinguin la certificació de Google i que els anuncis, les pàgines de destinació i els productes que ofereixen compleixin els requisits legals locals del país per al qual hagin sol·licitat la certificació.

Aquesta certificació és obligatòria per a tots els formats i totes les extensions d'anunci

Podeu sol·licitar la certificació per a productes financers restringits en aquesta pàgina.

Requisits per obtenir la certificació

Tenir una llicència de les autoritats pertinents

Per obtenir la certificació, els anunciants han de complir els requisits de llicència locals. Més avall trobareu els requisits de llicència de tots els països en què la certificació està disponible.

Àsia-Pacífic

 

Austràlia

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències i contractes de divises al comptat  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Austràlia, sempre que l'anunciant hagi obtingut la llicència corresponent de l'Australian Securities and Investments Commission (comissió de valors i d'inversions d'Austràlia). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

 

 

Hong Kong

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències, contractes de divises al comptat i apostes sobre diferencials financers  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Hong Kong, sempre que l'anunciant hagi obtingut la llicència corresponent de la Securities and Futures Commission of Hong Kong (comissió de valors i futurs de Hong Kong). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

 

 

Indonèsia

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències, contractes de divises al comptat i apostes sobre diferencials financers  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Indonèsia, sempre que l'anunciant hagi obtingut la llicència corresponent de la borsa de matèries primes i derivats d'Indonèsia (Indonesia Commodity & Derivatives Exchange) o de la borsa de futurs de Jakarta (Jakarta Futures Exchange). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

 

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

 

Japó

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències i contractes de divises al comptat  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats al Japó, sempre que l'anunciant hagi obtingut la llicència corresponent de la Financial Services Agency (agència de serveis financers del Japó) i, en el cas dels futurs en què l'actiu subjacent sigui un producte indiferenciat, la llicència corresponent del ministeri japonès d'economia, d'indústria i de comerç. A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

Plataformes d'intercanvi de criptomonedes  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen plataformes d'intercanvi de criptomonedes orientats al Japó, sempre que l'anunciant hagi obtingut la llicència corresponent de la Financial Services Agency (agència de serveis financers del Japó) i no estigui sotmès a cap ordre de suspensió ni a cap prohibició de negociació. A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

 

Malàisia

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències i contractes de divises al comptat  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Malàisia, sempre que l'anunciant hagi obtingut la llicència corresponent del banc central de Malàisia (Central Bank of Malaysia) o de la comissió de valors de Malàisia (Securities Commission Malaysia). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

 

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

 

Nova Zelanda

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències, contractes de divises al comptat i apostes sobre diferencials financers  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Nova Zelanda, sempre que l'anunciant hagi obtingut la llicència corresponent de la Financial Markets Authority (autoritat de mercats financers de Nova Zelanda). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

 

Singapur

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències, contractes de divises al comptat i apostes sobre diferencials financers  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Singapur, sempre que l'anunciant hagi obtingut la llicència corresponent de la Monetary Authority of Singapore (autoritat monetària de Singapur) i, en el cas dels productes en què l'actiu subjacent sigui un producte indiferenciat, la llicència corresponent de l'International Enterprise Singapore (agència governamental de comerç de Singapur). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

 

Taiwan

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències, contractes de divises al comptat i apostes sobre diferencials financers  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Taiwan, sempre que l'anunciant hagi obtingut la llicència corresponent de la Securities and Futures Bureau de la Financial Supervisory Commission (oficina de valors i futurs de la comissió de supervisió financera de Taiwan). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

Àfrica, Europa i Orient Mitjà

 

Alemanya, Àustria, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre 

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències, contractes de divises al comptat i apostes sobre diferencials financers  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Alemanya, Àustria, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia o Xipre, sempre que el proveïdor d'aquests productes hagi obtingut la llicència d'una autoritat nacional competent de l'Espai Econòmic Europeu. A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

Agregadors de contractes per diferències, contractes de divises al comptat o apostes sobre diferencials financers  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen agregadors de contractes per diferències, contractes de divises al comptat o apostes sobre diferencials financers, sempre que els anuncis s'orientin exclusivament al Regne Unit i que el proveïdor d'aquests productes hagi obtingut la llicència de la Financial Conduct Authority (autoritat de conducta financera del Regne Unit). A més, s'han de complir la resta de requisits legals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

 

Israel

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències, contractes de divises al comptat i apostes sobre diferencials financers  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Israel, sempre que l'anunciant hagi obtingut la llicència corresponent de l'autoritat de valors d'Israel (Israeli Securities Authority). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

 

Rússia 

Producte Permès? Detalls
Contractes de divises al comptat  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Rússia, sempre que el proveïdor d'aquests productes hagi obtingut la llicència del Central Bank of the Russian Federation (banc central de Rússuia). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

 

Sud-àfrica 

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències, contractes de divises al comptat i apostes sobre diferencials financers  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Sud-àfrica, sempre que el proveïdor d'aquests productes hagi obtingut la llicència de l'autoritat de conducta del sector financer (Financial Sector Conduct Authority) a Sud-àfrica. A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

 

Suïssa

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències, contractes de divises al comptat i apostes sobre diferencials financers  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Suïssa, sempre que el proveïdor d'aquests productes hagi obtingut la llicència de l'autoritat supervisora de mercats financers de Suïssa (FINMA). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

 

Turquia

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències i contractes de divises al comptat  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats a Turquia, sempre que el proveïdor d'aquests productes hagi obtingut la llicència del Capital Markets Board of Turkey (consell de mercats de capitals de Turquia). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

 

Emirats Àrabs Units

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències i contractes de divises al comptat  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats als Emirats Àrabs Units, sempre que el proveïdor d'aquests productes hagi obtingut la llicència d'una d'aquestes autoritats: el banc central dels Emirats Àrabs Units (Central Bank of the United Arab Emirates), l'autoritat de serveis financers de Dubai (Dubai Financial Services Authority, DFSA) o l'autoritat reguladora de serveis financers (Financial Services Regulatory Authority, FSRA) del mercat global d'Abu Dhabi (Abu Dhabi Global Market, ADGM). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els límits de palanquejament i els advertiments de riscos.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

Amèrica del Nord i del Sud

 

Brasil

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències, contractes de divises al comptat i apostes financeres sobre resultats  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats al Brasil, sempre que l'anunciant hagi obtingut la llicència corresponent de la comissió brasilera de borsa i valors (Brazilian Securities and Exchange Commission). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

 

Canadà

Producte Permès? Detalls
Contractes per diferències i contractes de divises al comptat  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats al Canadà, sempre que el proveïdor d'aquests productes hagi obtingut la llicència de l'Ontario Securities Commission (OSC, comissió de valors d'Ontario). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

 

Estats Units

Producte Permès? Detalls
Contractes de divises al comptat  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen productes financers especulatius complexos orientats als Estats Units, sempre que el proveïdor d'aquests productes hagi obtingut la llicència de la National Futures Association (NFA, associació nacional de futurs dels Estats Units). A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, com ara els advertiments de riscos i els límits de palanquejament.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google. 

Plataformes d'intercanvi de criptomonedes  Es permet amb limitacions

Google permet els anuncis que promocionen plataformes d'intercanvi de criptomonedes orientats als Estats Units, sempre que l'anunciant s'hagi registrat a la FinCEN (xarxa contra els delictes financers dels Estats Units) com a empresa de serveis monetaris o a la Securities and Exchange Commission (comissió de borsa i valors dels Estats Units) com a agent/intermediari, borsa o sistema de negociació alternatiu. A més, s'han de complir la resta de requisits legals locals, siguin estatals o federals.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

 

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?