Всичко за сертифицирането за ограничени финансови продукти

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Рекламодателите, които популяризират комплексни спекулативни финансови продукти (договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex, финансово маржово залагане и синонимни продукти), борси за криптовалута и софтуерни портфейли или хардуерни портфейли за криптовалути, се допускат за рекламиране посредством Google Ads, но трябва да бъдат сертифицирани от Google, а продуктите, целевите страници и рекламите им трябва да отговарят на всички местни законови изисквания в държавата или региона, за които искат да бъдат сертифицирани.

Това сертифициране се изисква за всички рекламни формати и активи.

Кандидатствайте за сертифициране за ограничени финансови продукти тук.

Изисквания за сертифициране

Трябва да сте лицензирани от съответните органи

За да бъдат сертифицирани, рекламодателите трябва да отговарят на местните изисквания за лицензиране. Вижте по-долу изискванията за лицензиране във всички държави/региони, където понастоящем се предлага сертифициране.

Азиатско-Тихоокеански регион

Австралия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Австралия, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Комисията за ценни книжа и инвестиции на Австралия. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хонконг

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Хонконг, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Комисията за ценни книжа и фючърси на Хонконг. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Борси за криптовалути

Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към Хонконг реклами, популяризиращи борси за криптовалути, стига рекламодателят да е избрал режим на лицензиране и да е получил лиценз от тип 1 (сделки с ценни книжа) и тип 7 (предоставяне на услуги за автоматична търговия) от Комисията за ценни книжа и фючърси (SFC) на Хонконг. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Индонезия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Индонезия, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Стоковата борса за стоки и деривати на Индонезия (ICDX) или Фючърсната борса на Джакарта (JFX). Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Борси за криптовалути Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи борси за криптовалути с насочване към Индонезия, стига рекламодателят да притежава подходящия лиценз от Bappebti за физически търговец на криптоактиви. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Япония

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Япония, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Агенцията за финансови услуги на Япония, а за фючърси със стокови основни активи – от Министерството на икономиката, търговията и промишлеността. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Борси за криптовалути и софтуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към Япония реклами, популяризиращи борси за криптовалути, стига рекламодателят да е надлежно регистриран като доставчик на услуги, свързани с търговия с криптоактиви, към Агенцията за финансови услуги (金融庁) на Япония. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Малайзия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти, насочени към Малайзия, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Централната банка на Малайзия или от Комисията по ценни книжа (SC) на Малайзия. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

 

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Филипини

Продукт Допуска ли се? Подробности

Борси за криптовалути и софтуерни портфейли

Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към Филипините реклами, популяризиращи борси и портфейли за криптовалути, стига рекламодателят да е получил сертификат за бизнес за парични услуги от Централната банка на Филипините (BSP). Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Нова Зеландия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Нова Зеландия, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Органа за финансовите пазари на Нова Зеландия. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Сингапур

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Сингапур, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Паричния орган на Сингапур, а за продукти със стоков основен актив – от Enterprise Singapore. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Южна Корея

Продукт Допуска ли се? Подробности
Борси за криптовалути и софтуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към Южна Корея реклами, популяризиращи борси и портфейли за криптовалути, стига рекламодателят успешно да е подал отчет за доставчик на услуги за виртуални активи (VASP) към Комисаря на Отдела за финансово разузнаване на Корея (KoFIU). Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Тайван

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Тайван, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Бюрото за ценни книжа и фючърси на Комисията за финансов надзор на Тайван. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Тайланд

Продукт Допуска ли се? Подробности
Борси за криптовалути Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към Тайланд реклами, популяризиращи борси за криптовалути, стига рекламодателят да е получил съответния лиценз за бизнес за дигитални активи от Комисията за ценни книжа и борси (SEC) на Тайланд. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Европа, Африка и Близкия изток

Австрия, България, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Исландия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хърватия, Чешка република и Швеция

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Австрия, България, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Исландия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хърватия, Чешка република или Швеция, при условие че доставчикът на тези продукти е лицензиран в Европейското икономическо пространство от съответния компетентен национален орган. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Бахрейн

Продукт Допуска ли се? Подробности
Борси за криптовалути и софтуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на борси и портфейли за криптовалути, насочено към Бахрейн, стига рекламодателят да притежава съответния лиценз за услуги за криптоактиви от Централната банка на Бахрейн (CBB). Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Франция

Продукт Допуска ли се? Подробности
Борси за криптовалути и софтуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към Франция реклами, популяризиращи борси и портфейли за криптовалути, стига рекламодателят да е регистриран в AMF (Autorité des Marchés Financiers) като доставчик на услуги за дигитални активи (DASP). Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Финландия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Борси за криптовалути и софтуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска популяризирането на борси и портфейли за криптовалути, насочено към Финландия, стига рекламодателят да притежава съответната регистрация като доставчик на виртуални валути във Финландския орган за финансов надзор (FIN-FSA). Трябва да бъдат спазени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Германия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Борси за криптовалути и софтуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към Германия реклами, популяризиращи борси и портфейли за криптовалути, стига рекламодателят да притежава съответния лиценз или лицензи за рекламираните дейности, напр. лиценз за услуги на финансов брокер, лиценз за многостранна система за търговия и/или лиценз за доверително управление на криптоактиви, към BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли

Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Израел

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти, насочени към Израел, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от органа за ценни книжа на Израел. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Борси за криптовалути и софтуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към Израел реклами, популяризиращи борси и портфейли за криптовалути, стига рекламодателят да е (а) лицензиран от CMISA (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון) като доставчик на финансови услуги; или (б) лицензиран от Банката на Израел (בנק ישראל) като банкова институция. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени (NFT) или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Кения

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Кения, при условие че рекламодателят е надлежно лицензиран от Capital Markets Authority (CMA). Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Русия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Подвижни спот договори на пазара Forex Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Русия, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от Централната банка на Русия. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Южна Африка

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти, насочени към Южна Африка, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от Службата за поведение във финансовия сектор (FSCA) на Южна Африка. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Швейцария

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Швейцария, стига доставчикът на тези услуги да е лицензиран от Швейцарския орган за надзор на финансовите пазари (FINMA). Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Турция

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Турция, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от Съвета за капиталовите пазари в Турция. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Обединени арабски емирства

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Обединените арабски емирства, при условие че доставчикът на тези продукти е лицензиран от един от следните органи: Органа за ценни книжа и стоки (SCA), Органа за финансови услуги в Дубай (DFSA) на Международния финансов център на Дубай (DIFC), Органа за регулиране на финансовите услуги (FSRA) на Глобалния пазар на Абу Даби (ADGM). Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Борси за криптовалути

Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към Обединените арабски емирства реклами, популяризиращи борси за криптовалути, стига рекламодателят да е (а) лицензиран от Органа по регулиране на финансови услуги (FSRA) да оперира система за многостранна търговия или (б) лицензиран от Органа по регулиране на виртуални активи (VARA). Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Обединено кралство

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти и агрегатори на договори за разликите на пазара (CFD), подвижни спот договори на пазара Форекс и финансово маржово залагане с насочване към Обединеното кралство, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от Службата за финансов контрол. Трябва да бъдат изпълнени и други законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Северна и Южна Америка

Бразилия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти, насочени към Бразилия, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Комисията за ценни книжа и фондови борси (CVM) на Бразилия. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Канада

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Forex Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Канада, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от Комисията по ценни книжа на Онтарио (OSC). Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Борси за криптовалути Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към Канада реклами, популяризиращи борси за криптовалути, стига рекламодателят да е регистриран от FINTRAC (CANAFE) като бизнес за парични услуги и да има регистрация към органа за ценни книжа на съответната провинция като дилър на инвестиционни продукти или онлайн пазар. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

САЩ

Продукт Допуска ли се? Подробности
Подвижни спот договори на пазара Forex Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи комплексни спекулативни финансови продукти с насочване към Съединените щати, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от Националната асоциация за фючърсите (NFA). Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Борси за криптовалути и софтуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към САЩ реклами, популяризиращи борси за криптовалути, стига рекламодателят да е (а) регистриран в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) като бизнес за парични услуги и към щата като бизнес за прехвърляне на пари или е (б) регистрирана федерална или щатска банкова институция. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания на щатско и федерално ниво.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Хардуерни портфейли Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи хардуерни портфейли, които се използват за съхранение на личните ключове за криптовалути, незаменими токени или други активи въз основа на криптовалути, но не предлагат допълнителни услуги, като покупка, продажба, обмен или търговия с активи. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Тръстове за криптовалути Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към САЩ реклами, популяризиращи тръстове за криптовалути, при условие че рекламодателят има успешна регистрация съгласно раздел 12 от Закона за търговия с ценни книжа с формуляр 10-12g. Трябва да бъдат изпълнени и изискванията за отчитане съгласно Закона за търговия с ценни книжа и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню