Всичко за сертифицирането за ограничени финансови продукти

Рекламодателите, които популяризират сложни спекулативни финансови продукти (договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане и синонимни продукти) или борси за криптовалута, се допускат за рекламиране посредством Google Ads, но трябва да бъдат сертифицирани от Google, а продуктите, целевите страници и рекламите им трябва да отговарят на всички местни законови изисквания в държавата, за която искат да бъдат сертифицирани.

Това сертифициране се изисква за всички рекламни формати и разширения.

Кандидатствайте за сертифициране за ограничени финансови продукти тук.

Изисквания за сертифициране

Трябва да сте лицензирани от съответните органи

За да бъдат сертифицирани, рекламодателите трябва да отговарят на местните изисквания за лицензиране. Вижте по-долу изискванията за лицензиране във всички държави, където понастоящем се предлага сертифициране.

Азиатско-тихоокеански регион

 

Австралия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Австралия, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Комисията за ценни книжа и инвестиции на Австралия. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. 

 

 

Хонконг

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Хонконг, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Комисията за ценни книжа и фючърси на Хонконг. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. 

 

 

 

Индонезия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти, насочващи към Индонезия, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Стоковата борса за стоки и деривати на Индонезия (ICDX) или Фючърсната борса на Джакарта (JFX). Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

 

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

 

Япония

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Япония, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Агенцията за финансови услуги на Япония, а за фючърси със стокови основни активи – от Министерството на икономиката, търговията и промишлеността. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. 

Борси за криптовалути  Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към Япония реклами, популяризиращи борси за криптовалути, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Агенцията за финансови услуги на Япония и да не му е наложено спиране или забрана за търговия. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

 

Малайзия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти, насочени към Малайзия, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Централната банка на Малайзия или от Комисията по ценни книжа (SC) на Малайзия. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

 

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

 

Нова Зеландия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Нова Зеландия, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Органа за финансовите пазари на Нова Зеландия. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. 

 

Сингапур

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Сингапур, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Паричния орган на Сингапур, а за продукти със стоков основен актив – от Международно предприемачество в Сингапур. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. 

 

Тайван

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Тайван, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Бюрото за ценни книжа и фючърси на Комисията за финансов надзор на Тайван. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. 

Европа, Африка и Близкия изток

 

Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хърватия, Чешка република и Швеция.

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хърватска, Чешка република или Швеция, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран в Европейското икономическо пространство от съответния компетентен национален орган. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. 

 

Израел

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти, насочени към Израел, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от органа за ценни книжа на Израел. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

 

Русия 

Продукт Допуска ли се? Подробности
Подвижни спот договори на пазара Форекс Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Русия, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от Централната банка на Русия. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. 

 

Южна Африка 

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти, насочени към Южна Африка, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от Службата за поведение във финансовия сектор (FSCA) на Южна Африка. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

 

Швейцария

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Швейцария, стига доставчикът на тези услуги да е лицензиран от Швейцарския орган за надзор на финансовите пазари (FINMA). Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. 

 

Турция

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Турция, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от Съвета за капиталовите пазари в Турция. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. 

 

Обединени арабски емирства

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Обединените арабски емирства, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от някой от следните органи: Централната банка на Обединените арабски емирства, Органа по финансови услуги на Дубай (DFSA), Органа по регулиране на финансови услуги (FSRA) на Глобалния пазар на Абу Даби (ADGM). Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

 

Обединено кралство

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти и агрегатори на договори за разликите на пазара (CFD), подвижни спот договори на пазара Форекс и финансово маржово залагане с насочване към Обединеното кралство, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от Службата за финансов контрол. Трябва да бъдат изпълнени и други законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Северна и Южна Америка

 

Бразилия

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс, финансово маржово залагане Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти, насочени към Бразилия, стига рекламодателят да е надлежно лицензиран от Комисията за ценни книжа и фондови борси (CVM) на Бразилия. Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

 

Канада

Продукт Допуска ли се? Подробности
Договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Канада, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от Комисията по ценни книжа на Онтарио (OSC). Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. 

 

Съединени щати

Продукт Допуска ли се? Подробности
Подвижни спот договори на пазара Форекс Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи сложни спекулативни финансови продукти с насочване към Съединените щати, стига доставчикът на тези продукти да е лицензиран от Националната асоциация за фючърсите (NFA). Трябва да бъдат изпълнени и други местни законови изисквания, включително ограничения на левъриджа и предупреждения за риск.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. 

Борси за криптовалути  Допуска се с ограничения

Google допуска насочени към САЩ реклами, популяризиращи борси за криптовалути, стига рекламодателят да е регистриран в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) като бизнес за парични услуги или в Комисията за ценни книжа и борси (SEC) като брокер-дилър, борса или друга система за търгуване. Трябва да бъдат изпълнени и всички други местни законови изисквания на щатско и федерално ниво.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?