Thông tin cập nhật cho Chính sách cờ bạc và trò chơi (tháng 2 năm 2018)

Trong tháng 2 năm 2018, Google sẽ cập nhật chính sách cờ bạc và trò chơi để bao gồm cả các trò chơi đánh bạc trên mạng xã hội phiên bản beta. Các nhà quảng cáo phải đăng ký xin cấp giấy chứng nhận. 

Lần cập nhật này cũng sẽ làm rõ rằng cờ bạc trực tuyến bao gồm các trò chơi được chơi bằng đơn vị tiền ảo hoặc các mặt hàng có giá trị trong thế giới thực.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?