Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp bán lại vé (Tháng 2 năm 2018)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 2 năm 2018, Google sẽ cập nhật Chính sách về các doanh nghiệp bị hạn chế khác để bắt buộc những doanh nghiệp bán lại vé sự kiện phải được Google chứng nhận trước khi có thể quảng cáo thông qua Google Ads. Chính sách này sẽ áp dụng trên toàn cầu, đối với tất cả các tài khoản quảng cáo bán lại vé.

Để được chứng nhận, doanh nghiệp bán lại không được ngụ ý rằng họ là nhà cung cấp vé sự kiện chính và phải tiết lộ cho khách hàng biết rằng họ là doanh nghiệp bán lại. Doanh nghiệp bán lại cũng phải thông báo với khách hàng về việc giá bán ra có thể cao hơn mệnh giá vé (giá của nhà cung cấp chính). Doanh nghiệp bán lại phải cung cấp một bảng chi tiết giá bán để cho thấy giá trị của các khoản phí và thuế bao gồm trong giá đó trong suốt quá trình thanh toán và trước khi khách hàng cung cấp thông tin thanh toán.

Trong tương lai, Google cũng sẽ yêu cầu những doanh nghiệp bán lại đã có giấy chứng nhận phải đăng mệnh giá vé cùng với giá bán ra của mình (sử dụng chung đơn vị tiền tệ).  Chúng tôi sẽ xuất bản một mục nhập khác trong nhật ký thay đổi và sẽ thông báo trước khi đưa ra yêu cầu này.

Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận doanh nghiệp bán lại vé.

Chúng tôi sẽ xuất bản mẫu đơn đăng ký vào ngày 8 tháng 1 năm 2018, do đó, doanh nghiệp bán lại có thể yêu cầu Google cấp giấy chứng nhận bắt đầu từ ngày này.

(Đăng vào tháng 11 năm 2017)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?