Πιστοποίηση για μεταπωλητές εισιτηρίων (Φεβρ. 2018)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Φεβρουάριο του 2018, η Google θα ενημερώσει την πολιτική άλλων επιχειρήσεων που υπόκεινται σε περιορισμούς, έτσι ώστε να απαιτείται η πιστοποίηση των μεταπωλητών εισιτηρίων εκδηλώσεων από την Google, προκειμένου να μπορούν να διαφημίζονται μέσω του Google Ads. Αυτή η πολιτική θα ισχύσει καθολικά, σε όλους τους λογαριασμούς που διαφημίζουν μεταπώληση εισιτηρίων.

Προκειμένου να λάβουν πιστοποίηση, οι μεταπωλητές δεν μπορούν να υπονοούν ότι είναι κύριοι ή αρχικοί πάροχοι εισιτηρίων εκδηλώσεων. Αντιθέτως, πρέπει να γνωστοποιούν στους πελάτες ότι είναι μεταπωλητές. Επιπλέον, οι μεταπωλητές πρέπει να αναφέρουν στους πελάτες ότι οι τιμές ενδέχεται να είναι υψηλότερες από την ονομαστική αξία των εισιτηρίων, δηλαδή υψηλότερες από την τιμή που προσφέρει ο κύριος πάροχος. Οι τιμές πρέπει να παρουσιάζονται αναλυτικά, ώστε να εμφανίζεται η αξία των συμπεριλαμβανόμενων προμηθειών και φόρων κατά την ολοκλήρωση της αγοράς και πριν την παροχή στοιχείων πληρωμής από τον πελάτη.

Στο μέλλον, η Google θα απαιτεί, επίσης, από τους πιστοποιημένους μεταπωλητές να δημοσιεύουν τόσο την ονομαστική αξία των εισιτηρίων όσο και την τιμή μεταπώλησης (στο ίδιο νόμισμα).  Πριν τεθεί σε ισχύ αυτή η απαίτηση, θα δημοσιεύσουμε μία ακόμα καταχώριση αρχείου καταγραφής αλλαγών με προειδοποίηση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο άρθρο Σχετικά με την πιστοποίηση μεταπωλητών εισιτηρίων.

Οι μεταπωλητές θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πιστοποίησης στην Google από τις 8 Ιανουαρίου 2018 και έπειτα, δηλαδή την ημερομηνία δημοσίευσης της φόρμας αίτησης.

(Ανάρτηση: Νοέμβριος 2017)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού